ПГМЕТ "Девети май"

Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

ПГМЕТ Девети май - Червен бряг

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 В изпълнение на заповед на МЗ № РД 01 - 220/ 08.04.2021 г., считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. включително  се възобновява  присъствения учебен процес  за учениците от V до ХІІ клас по следния график:

  • От 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. за учениците от7, 8 и 10 клас;
  • От 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. за учениците от 5, 9 и 12 клас.
  • За останалите класове обучението се осъществява в електронна среда.

Платформата, която ще бъде използвана за обучение в електронна среда е Microsoft Teams.

Седмичното разписание на учебните часове е съгласно утвърденото за ІІ учебен срок.

Продължителността  на учебния час при присъствено обучение е съгласно Наредба №10/ 2016 г. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование./ 45 минути/

Продължителността  на учебния час в електронна среда  е 40 минути, съгласно Наредба №10/ 2016 г. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование.

 

График и времетраене на учебните часове и междучасия за присъствено обучение:

часове                                      начало                                    край

1                                              08,00 часа                              08,45 часа

2                                              08,55 часа                              09,40 часа

3                                              10,05 часа                              10,50 часа

4                                              11,00 часа                              11,45 часа

5                                              11,55 часа                              12,40 часа

6                                              12,50 часа                              13,35 часа

7                                              13,45 часа                              14,30 часа

График и времетраене на учебните часове и междучасия за обучение в електронна среда:

часове                                      начало                                    край

1                                              08,00 часа                              08,40 часа

2                                              08,55 часа                              09,35 часа

3                                              10,05 часа                              10,45 часа

4                                              11,00 часа                              11,40 часа

5                                              11,55 часа                              12,35 часа

6                                              12,50 часа                              13,30 часа

7                                              13,45 часа                              14,25 часа

Актуални новини
Техник на компютърни системи
Професия: Техник на компютърни системи - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличава се броят на компютърните системи и компютърните мрежи, увеличава се броят на активните потребители на Интернет. Работата на различните видове медии, а също и ...
Машинен техник
Професия: Машинен техник - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Приемът се извършва след завършено основно образование – прием в VIIІ клас. Срокът на обучение е 5 години. При обучението по тази специалност се прилагат прогресивни научни постижения в областта на проектирането на технологични процеси за механична обработка, съставянето на управляващи ...
Монтьор транспортна техника
Професия: Техник на транспортна техника - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Целта на обучението по специалността е учениците да получат фундаментални знания, свързани с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене, автомобили и кари. Материалната база на училището включва: Обзаведени кабинети по Двигатели с ...
Машинен техник