ПГМЕТ "Девети май"

Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

ПГМЕТ Девети май - Червен бряг

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 22.11.2021 г. всички ученици се обучават в ОРЕС съгласно заповед на МОН, спазвайки седмичното разписание за понеделник.

Във връзка със Заповед на МЗ за периода от 23.11. до 26.11.2021 г. вкл. обучението на ротационен принцип в ПГМЕТ „Девети май“ е следния:

 

Клас

от 23.11. до 26.11.2021г. вкл.

VIII „а“

Присъствено

VIII „б“

Присъствено

IX „а“

ОРЕС

IX „б“

ОРЕС

X „а“

Присъствено

X „б“

ОРЕС

XI „а“

ОРЕС

XI „б“

ОРЕС

XII „а“

Присъствено

XII „б“

Присъствено

 При обучението в ОРЕС се използва общата за училището платформа на Microsoft Teams;

  • Присъствените занятия да се провеждат при стриктно спазване на Насоки за работа през учебната 2021/2022 година в условията на Ковид-19, разработени и предложени от МЗ и МОН;
  • Часовете се провеждат съгласно седмичното разписание за I-ви срок на учебната 2021/2022 година.

  Пазете се и бъдете здрави!

 От ръководството

 

Техник на компютърни системи
Професия: Техник на компютърни системи - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличава се броят на компютърните системи и компютърните мрежи, увеличава се броят на активните потребители на Интернет. Работата на различните видове медии, а също и ...
Машинен техник
Професия: Машинен техник - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Приемът се извършва след завършено основно образование – прием в VIIІ клас. Срокът на обучение е 5 години. При обучението по тази специалност се прилагат прогресивни научни постижения в областта на проектирането на технологични процеси за механична обработка, съставянето на управляващи ...
Монтьор транспортна техника
Професия: Техник на транспортна техника - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Целта на обучението по специалността е учениците да получат фундаментални знания, свързани с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене, автомобили и кари. Материалната база на училището включва: Обзаведени кабинети по Двигатели с ...
Машинен техник