ПГМЕТ "Девети май"

Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

ПГМЕТ Девети май - Червен бряг

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на заповед на МЗ № РД-01-718/ 18.12.2020 г. обучението на учениците продължава да е в електронна среда от разстояние и след 04.01.2021 г.

Платформата, която ще бъде използвана за обучение е Microsoft Teams.

Седмичното разписание на учебните часове се запазва.

Продължителността на учебния час в електронна среда по решение на ПС е 35 минути.

Графика и времетраенето на учебните часове и междучасия е следния:

часове

начало

край

1

08,00 часа

08,35 часа

2

08,50 часа

09,25 часа

3

09,40 часа

10,15 часа

4

10,30 часа

11,05 часа

5

11,20 часа

11,55 часа

6

12,10 часа

12,45 часа

7

13,00 часа

13,35 часа

Актуални новини
Техник на компютърни системи
Професия: Техник на компютърни системи - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличава се броят на компютърните системи и компютърните мрежи, увеличава се броят на активните потребители на Интернет. Работата на различните видове медии, а също и ...
Машинен техник
Професия: Машинен техник - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Приемът се извършва след завършено основно образование – прием в VIIІ клас. Срокът на обучение е 5 години. При обучението по тази специалност се прилагат прогресивни научни постижения в областта на проектирането на технологични процеси за механична обработка, съставянето на управляващи ...
Монтьор транспортна техника
Професия: Техник на транспортна техника - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Целта на обучението по специалността е учениците да получат фундаментални знания, свързани с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене, автомобили и кари. Материалната база на училището включва: Обзаведени кабинети по Двигатели с ...
Машинен техник