ПГМЕТ "Девети май"

Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

ПГМЕТ Девети май - Червен бряг

 

ПГМЕТ „Девети май“ – гр. Червен бряг обявява прием

за учебната 2020/2021 година по следните специалности:

- Компютърна техника и технологии – дневна форма на обучение;

- Автотранспортна техника – дневна форма на обучение;

- Машини и системи с ЦПУ – дневна форма на обучение.

 

Повече информация в рубриката Прием.

Актуални новини
Техник на компютърни системи
Професия: Техник на компютърни системи - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Информационните технологии се развиват бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличава се броят на компютърните системи и компютърните мрежи, увеличава се броят на активните потребители на Интернет. Работата на различните видове медии, а също и ...
Машинен техник
Професия: Машинен техник - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Приемът се извършва след завършено основно образование – прием в VIIІ клас. Срокът на обучение е 5 години. При обучението по тази специалност се прилагат прогресивни научни постижения в областта на проектирането на технологични процеси за механична обработка, съставянето на управляващи ...
Монтьор транспортна техника
Професия: Монтьор на транспортна техника - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Целта на обучението по специалността е учениците да получат фундаментални знания, свързани с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене, автомобили и кари. Материалната база на училището включва: Обзаведени кабинети по Двигатели с ...
Машинен техник
Машинен техник - ПГМЕТ Девети май - Червен бряг
Приемът се извършва след завършено основно образование – прием в VІІІ клас. Срокът на обучение е 5 години, а формата на обучение е дуална. Практическото обучение се провежда в реална работна среда.   При обучението по тази специалност се прилагат прогресивни научни постижения в ...