ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Национално състезание Най -добър техник в машиностроенето 2014г.

На 15 март 2014 година в Професионална техническа гимназия „Васил Левски“ град Горна Оряховица се проведе Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“.

Гости на състезанието

инж. Емилия Попова – Симеонова – държавен експерт в Министерство на образованието и науката – София;

инж. Пенка Ганова – представител на Национална агенция по професионално образование и обучение – София;

инж. Таня Димитрова – старши експерт в Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново;

Представители на Технически университети от страната.

За участие в състезанието бяха допуснати 72 участници от 35 училища, от които се явиха 64.

Ученикът Николай Атанасов Стоилов от Карлово изтегли тест-вариант № 2.

Участниците от ПГМЕТ „Девети май“

ПГМЕТ „Девети май” – гр. Червен бряг участва с 3 ученика – Пламен Стоянов Гормански – от ХІ б клас – заел 20-то масто, Мирослав Николаев Стоянов от ХІІ а клас и Златко Сандов Маринов от ХІІ а клас. Отборно ПГМЕТ „Девети май” е на 14-то място.

Национално състезание Най -добър техник в машиностроенето 2014г. - Изображение 1Национално състезание Най -добър техник в машиностроенето 2014г. - Изображение 2