ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Олимпиада по техническо чертане 2014г.

На областния кръг на Тринадесетата олимпиадата по техническо чертане, проведен в гр. Плевен на 21.03.2014 год. в Центъра за ученическо, техническо и научно творчество ПГМЕТ „Девети май” – гр. Червен бряг се представи с двама ученика. Това са Пламен Стоянов Гормански от ХІ б клас и Мирослав Николаев Стоянов от ХІІ а клас. Участваха 17 ученика от 4 Професионални гимназии в област Плевен. Учениците решаваха 2 задачи – изработка на работен чертеж на машинен елемент и детайлиране от сборен чертеж.

Отлично се представи Пламен Стоянов Гормански, който е предложен за участие в Националния кръг Тринадесетата олимпиадата по техническо чертане в гр. Севлиево на 25 и 26.04.2014 год. Успехът се дължи на старанието на ученика и получените знания и умения по изучавания предмет в ПГМЕТ „Девети май” – гр. Червен бряг.