ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Електронен дневник

За учебната 2020/ 2021 година в ПГМЕТ "Девети май" гр. Червен бряг се въвежда ползването на електронен дневник. За повече информация вижте прикачения файл.