ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Представителна изява на група по интереси Приложна електроника в ПГМЕТ Девети май гр. Червен бряг

На 04.04.2017 година в Професионална гимназия по механоелектротехника „Девети май” гр. Червен бряг, ученици-участници в група по интереси „Приложна електроника” и техният ръководител  Валери Лунголов  участваха в първата представителна изява на групата по Проект „Твоят час“– Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ „

Гости на събитието бяха  г-н Емил Тодоров-директор на гимназията, г-н Сашо Иванов-помощник директор, г-ца Галина Георгиева-преподавател по математика и информатика.

Изявата беше проведена в кабинета по електроника и компютърна техника и технологии в професионална гимназия по механоелектротехника „Девети май” гр. Червен бряг от 14:30 часа.

Учениците  демонстрираха знания и умения за изработка на електронни изделия използвани в бита и ежедневието ни. Умело боравене с градивните елементи , измервателните уреди и  поялниците. Бързо и точно разчитаха електронните схеми и спецификациите на елементите.

В работата на клуба се включи и г-ца Галина Георгиева-гост на събитието, която показа огромно търпение и желание за работа.

Радослава Илиева демонстрира уред за измерване и диагностиране на различни електронни компоненти.

 

Всички участници с голямо старание и любов вдъхнаха живот на схемите и те „оживяха”.

Демонстрирано беше  табло с електронни устройства-светлинни и звукови, изработени в процеса на работа на клуба.

Представителна изява на група по интереси Приложна електроника в ПГМЕТ Девети май гр. Червен бряг - Изображение 1Представителна изява на група по интереси Приложна електроника в ПГМЕТ Девети май гр. Червен бряг - Изображение 2Представителна изява на група по интереси Приложна електроника в ПГМЕТ Девети май гр. Червен бряг - Изображение 3Представителна изява на група по интереси Приложна електроника в ПГМЕТ Девети май гр. Червен бряг - Изображение 4Представителна изява на група по интереси Приложна електроника в ПГМЕТ Девети май гр. Червен бряг - Изображение 5Представителна изява на група по интереси Приложна електроника в ПГМЕТ Девети май гр. Червен бряг - Изображение 6Представителна изява на група по интереси Приложна електроника в ПГМЕТ Девети май гр. Червен бряг - Изображение 7