ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Участие в национално състезание Най-добър техник в машиностроенето 2012г.

Вече 12 години ПТГ „В. Левски” – гр. Горна Оряховица е домакин на зонален конкурс по машиностроене, който от 2008/09 год. става национален. Изпитните материали се подготвят от екип, който включва представители от ТУ – гр. Габрово. Състезанието е теоретично и се състои от тест, съдържащ 40 въпроса и приложно – творческа задача, съдържаща детайлиране по зададен чертеж и довършване на чертеж на съединение. Участниците работят в продължение на 3 учебни часа. Най – добре представилите се, се приемат за редовни студенти в ТУ – гр. Габрово.

Години наред, наши участници в преименуваното състезание „Най – добър техник в машиностроенето” – национален кръг, се представят успешно, получават отлични оценки и продължават образованието си в ТУ – гр. Габрово.

На 16 и 17 март 2012 год. ПГМЕТ „Девети май” бе представена от 2 ученика от 12-а клас – Никола Цветков Николов и Веселин Иванов Йорданов, които мериха знания със още 61 ученика от 21 града в България.

От тази година, съгласно решение на Академичния съвет на ТУ – гр. Варна, покрилите определен брой точки, получават оценка, която се признава за приемен изпит.

Тази година, за втори път, основен спонсор на състезанието е ЕСД България, който награждава класиралите се на първите три места и техните ръководители с тридневна екскурзия в Германия.

Участие в национално състезание Най-добър техник в машиностроенето 2012г. - Изображение 1Участие в национално състезание Най-добър техник в машиностроенето 2012г. - Изображение 2Участие в национално състезание Най-добър техник в машиностроенето 2012г. - Изображение 3Участие в национално състезание Най-добър техник в машиностроенето 2012г. - Изображение 4