ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Удължаване срока на противоепидемичните мерки

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с приетото от Народното събрание на Република България решение за обявяване на извънредно положение за борба с коронавируса COVID-19 и Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването прекратяването на учебните занятия на територията на страната се удължава до 12 април 2020 г.

Учебният процеспродължава да се осъществява дистанционно – чрез използване на електронни учебници, учебни и изпитни материали (публикувани на сайта на училището и създадените по класове Фейсбук групи).

Материалите са достъпни от сайта на училището - страница Дистанционно обучение. На същата страница ще се качва цялата информация свързана с дистанционното обучение./ заповеди, графици, линкове и др./

Оценяването на знанията ще се извършва чрез групови и индивидуални задания, като обратна връзка ще се осъществява чрез електронните пощи на учениците и учителите.

Материалите за всеки ден ще се качват до 9 часа , съгласно седмичното разписание за съответния ден.

 

 

 

 v

Прикачени документи

заповед № РД-01-154/26.03.2020 г.