ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Втора международна среща по проект 3MVET в Испания

Разработват се иновативни материали за учители и наставници в областта на машиностроенете, металургията и металообработването.

В периода 10 – 12  май 2017 година в Сарагоса, Испания, се проведе втората международна среща по проект 2016-1-BG01-KA202-023652 – „Иновативни материали за професионалното образование и обучение в направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ – Innovative VET materials for the professional  field of  „Mechanical Engineering, Metalworking and Metallurgy“ – 3MVET.

Домакини на срещата бяха партньорите от Технологичен институт ITAINNOVA – Испания. Участваха 7 партньорски организации от 4 държави: „Раабе България“ ООД – координатор на проектар, „Palfinger Productionstechnik“ ЕООД – България, Професионална гимназия по механоелектротехника „ Девети май“- гр. Червен бряг, Klett MINT – Германия, университетът Balikesir –  Турция, Технически лицей ORTAKOY – Турция, Център за професионално обучение и образование „Somorrostro“ – Испания.

Отчетени бяха резултатите от работата по проекта за първите 7 месеца. Всеки партньор запозна присъстващите с разработените от него материали за иновативните продукти –  Наръчник 3MVET за учители и Наръчник 3MVET за  наставници. Активно се работи по създаването на методически материали за учители по професионална подготовка от направление „Машиностроене, металообработване и металургия“. Усилията са насочени и към предоставянето на  учебни материали за фирмени наставници/ментори, ангажирани в мониторинга на дейностите по време на провеждане на практика/обучение в реална работна среда по  професии от областта на машиностроенето, металообработването и металургията.

Работните групи обсъдиха напредъка в работата, проблемите и предизвикателствата в процеса на разработване на  наръчниците, планираха следващите фази на развитие на проекта – тестване, валидиране и  разпространение на  иновативните продукти. Особено внимание се обърна на процеса на работа с фокус-групите като част от етапа на тестване на разработваните материали.

На специална сесия всички участници показаха материалите, които са разработили досега с цел разпространение на идеите и резултатите на проекта и събитията, в които са участвали с тази цел.

Внимание беше отделено и на контрола и оценката на процесите и комуникацията в работата на партньорите  по проекта като част от изпълнение на стратегията за  мониторинг и оценка.

Конкретизирани бяха задачите, дейностите и очакваните резултати за периода до следващата международна среща по проекта през месец февруари 2018 година в Анкара, Турция.

Срещата показа, че партньорството е работещо, което е гаранция за един успешен проект.

Втора международна среща по проект 3MVET в Испания - Изображение 1Втора международна среща по проект 3MVET в Испания - Изображение 2Втора международна среща по проект 3MVET в Испания - Изображение 3Втора международна среща по проект 3MVET в Испания - Изображение 4Втора международна среща по проект 3MVET в Испания - Изображение 5Втора международна среща по проект 3MVET в Испания - Изображение 6Втора международна среща по проект 3MVET в Испания - Изображение 7