ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Прием

Съгласно заповед №РД - 08-306/ 18.04.2023 г. на Началника на РУО - Плевен през учебната 2023/ 2024 година в ПГМЕТ "Девети май" гр. Червен бряг са утвърдени следните професии/ специалности за прием след завършено основно образование:

  • професия Машинен техник/ специалност Машини и системи с ЦПУ
  • професия Техник на компютърни системи/ специалност Компютърна техника и технологии
  • професия Техник по транспортна техника/ специалност Автотранспортна техника 

  Информация за графика за подаване на документи и записване в прикачения файл - диплянка. 

Прикачени документи

Диплянка прием 2023-2024