ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Прием

 

В ПГМЕТ „Девети май“ – гр. Червен бряг за учебната 2018/2019 година ще се приемат ученици след завършено основно образование – прием в VІІІ клас.

 

Необходими документи за кандидатстване: 

  • Свидетелство за завършено основно образование /7 клас/
  • МЕДИЦИНСКО свидетелство от личния лекар
  • Служебни бележки с резултатите от НВО по БЕЛ и математика 

Специалности

Професия / Специалност Срок на обучение Балообразуване
Тест І предмет ІІ предмет
1. Машинен техник / Машини и системи с ЦПУ  

 

5 год.

Оценка от НВО /тест по БЕЛ и тест по математика/  

 

Математика

 

 

Физика

2. Машинен техник / Машини и системи по заваряване – дуална форма на обучение  

 

5 год.

Оценка от НВО /тест по БЕЛ и тест по математика/  

 

Математика

 

 

Физика

3. Техник на компютърни системи / Компютърна техника и технологии – с разширено изучаване на АЕ  

 

5 год.

Оценка от НВО /тест по БЕЛ и тест по математика/  

 

Математика

 

 

Физика

4.  Техник по транспортна техника / Автотранспортна техника  

 

5 год.

Оценка от НВО /тест по БЕЛ и тест по математика/  

 

Математика

 

 

Физика