ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Ученически практики

Ученически практики“ в ПГМЕТ „Девети май“ 2013/2014г.

 

uchenicheski praktikiКогато всичко завърши успешно и добре – се появява амбицията: „Следващия път да бъде още по-добре!” С тази мисъл завърши първото и стартира второто ни участие в проект „Ученически практики”, което се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

С провеждане на практическо обучение в реална работна среда на 32 ученикаот ПГМЕТ „Девети май” продължава участието ни в проект „Ученически практики”. Всеки от тях трябва да отработи по 240 часа в реални производствени условия.

С това ще се подобри качеството на професионалната им подготовка и задълбочи комуникацията и партньорството с фирмите. Освен увеличение на участниците, увеличен е и броя на фирмите – партньори.

Мотивът за участие на учениците е професионално усъвършенстване, работа в екип, креативност и други качества, който могат да се придобият само в реална работна среда. Те показват професионалните си компетентности, придобити в училище и ги обогатяват с навици за спазване на работното време и дисциплина на работното място, отговорносткомуникативностекспедитивност и изпълнение на поставените задачи в срок.

 

 

Напредъкът на учениците в хода на проекта се наблюдава от наставници от фирмите, от наблюдаващите учители, от консултанта на учениците за избор на практика – заместник - директора по учебно-производствената дейност и от функционалния експерт организатор ученическите практики – директорът на училището.

 

 

Като професионална техническа гимназия, активно работеща по проект „Ученически практики” и развиваща успешно партньорство с фирмите в града, ние осигуряваме на учениците не само практическо обучение в реална работна среда, но правим съпричастни в организационно и финансово отношение и техните семейства. Екипът по проекта смята, че това има положително значение и за местната бизнес среда. Създадените взаимоотношения разкриват нови устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на нови работници измежду ученици, доказали добри професионални умения в реална работна среда. Учениците от своя страна пък биха могли по-лесно да се реализират на променящия се пазар на труда, показвайки качество и трайност на придобитите знания, умения и навици.

 

инж. Сашо Иванов, заместник-директор по УПД

и консултант на учениците за избор на практика