ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Специалност: "Машини и съоръжения за заваряване"

Приемът се извършва след завършено основно образование – прием в VІІІ клас. Срокът на обучение е 5 години, а формата на обучение е дуална. Практическото обучение се провежда в реална работна среда.

 

При обучението по тази специалност се прилагат прогресивни научни постижения в областта на заваряването и на заварените конструкции. Завършилите ще могат да изпълняват ъглови шевове чрез ръчно електродъгово заваряване, ъглови шевове чрез електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод и да заваряват листов материал чрез газокислородно заваряване, както и да работят с техническа документация.

 

Специалността е заявена от „Палфингер продукционстехник България” ЕООД гр. Червен бряг, което е предпоставка за бърза реализация на пазара на труда след завършването.