ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Специалност: "Автотранспортна техника"

Целта на обучението по специалността е учениците да получат фундаментални знания, свързани с възможността за проектиране, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на двигатели с вътрешно горене, автомобили и кари.

   


Материалната база на училището включва:

  • Обзаведени кабинети по Двигатели с вътрешно горене и Автотранспортна техника;
  • Работилници по учебна практика с действащи двигатели;
  • Учебна лаборатория за изпитване на двигатели с вътрешно горене;
  • Учебен автосервиз;
  • Учебен лек автомобил – Audi 80. 

Усвоилите тази специалност ще могат:

  • Да проектират основни агрегати, механизми и детайли за двигатели с вътрешно горене;
  • Да извършват диагностика на основни механизми и системи по двигателя с вътрешно горене и автомобила;
  • Да извършват техническо обслужване и ремонт на основни механизми и системи;
  • Да извършват изпитания и регулировки на основни агрегати, системи, двигатели, автомобили и кари;
  • Да управляват МПС, като преминат безплатен курс на обучение за управление на МПС, категория „В”.

Демонстрации: