ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Администрация

Снежанка Георгиева Георгиева Гл.счетоводител
Цеца Илиева Иванова ЗАС
Георги Димитров Петров Огняр
Камелия Христова Алексиева Домакин
Галя Михайлова Василева Чистач
Сирма Минчова Йорданова Чистач
Марин Недялков Нанков Работник, поддръжка