ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Бюджет

Прикачени документи

Информация за изпълнението на делегиран бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за 2013г.
Информация за изпълнението на делегиран бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за 2014г.
Информация за изпълнението на делегиран бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за първо тримесечие на 2015 г.
Информация за изпълнението на делегиран бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за първоо шестмесечие на 2015 г.
Информация за изпълнението на делегиран бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за първо деветмесечие на 2015 г.
Информация за изпълнението на делегиран бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за 2015 г.
Информация за изпълнението на делегиран бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за първо тримесечие на 2016 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за шестмесечието на 2016 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за деветмесечието на 2016 г.
Информация за изпълнението на делегирания бъджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за 2016 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за първото тримесечие на 2017 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ гр. Червен бряг за шестмесечието на 2017 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ за първото деветмесечие на 2017 година
Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ за 2017 г.
Бюджет на ПГМЕТ „Девети май“ за 2017 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" към 31.12.2018 година
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" за шестмесечието на 2019 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" за деветмесечието на 2019 г.
Информация за изпълнението на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" към 31.12.2019 година
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" за първото тримесечие на 2020 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" за шестмесечието на 2020 г.
Бюджет на институцията за 2020 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" към 30.09.2020 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" към 31.12.2020 г.
Утвърден бюджет на ПГМЕТ "Девети май" гр. Червен бряг за 2021 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" за първото тримесечие на 2021 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" за шестмесечието на 2021 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" към 30.09.2021 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" към 31.12.2021 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" за първото тримесечие на 2022 г.
Утвърден бюджет на ПГМЕТ "Девети май" гр. Червен бряг за 2022 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" към 30.06.2022 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" към 30.09.2022 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" към 31.12.2022 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" за първото тримесечие на 2023 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" към 30.06.2023 г.
Утвърден бюджет на ПГМЕТ "Девети май" гр. Червен бряг за 2023 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" към 30.09.2023 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" към 31.12.2023 г.
Утвърден бюджет на ПГМЕТ "Девети май" гр. Червен бряг за 2024 г.
Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПГМЕТ "Девети май" към 31.03.2024 г.