ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Дистационно обучение

Прикачени документи

Обръщение съм родителите
Заповед на МЗ
8 клас материали по история и цивилизации 16.03. до 20.03.2020 г.
Линкове към издателства
11 а клас материали по Периферни устойства устройства
9 и 11 клас материали БЕЛ за 16.03. и 17.03. 2020
8 б клас материали БЕЛ 16.03.2020
12 а материали БЕЛ 16.03.2020
12 б материали БЕЛ 16.03.2020
8б материали по Уч. практика по ОПУ 16.03.2020
9б ИТ и 11 б ППП материали за 16.03.2020
8 а материали па математика за 16.03.2020
9 а материали по математика за 16.03.2020
9 и 10 клас материали по география и история за 16.03.2020
9 б материали по ЗБУТ за 16.03.2020
9 и 10 клас материали по химия за 16.03.2020
10 клас материали по математика за 17.03.2020
12 клас материали по математика за 17.03. 2020
12 клас материали но ЕАТТ за 16.03.2020
11 б материали по БДП за 16.03.2020
10 б материали по Уч. практика за 16.03.2020
10 б материали по Уч. практика за 16.03.2020
10 б материали по Уч практика за 16.03.2020
10 б материали по Уч. практика за 16.03.2020
10 б материали по уч практика за 16.03.2020
11 б материали по ел. техника за 16.03.2020
10 а клас материали по БДП за час на класа за 16.03.2020
9б ЦПУ материали за техническо чертане за 16.03.2020
9б ЦПУ материали за техническо чертане 2 за 16.03.2020
8б материали по английски език за 16.03.2020
9б материали по английски език за 16.03.2020
9а материали по английски език за 16.03.2020
10 б материали по английски език за 16.03. 2020
11б материали по английски език за 16.03.2020
12б материали по английски език за 16.03.2020
9 б материали по ЗБУТ за 17.03.2020
9 б материали по ЗБУТ за 17.03.2020 - 2
9 б материали по ЗБУТ за 17.03.2020 - 3
9 а материали ТЧ и документиране за 17.03.2020 - 1
9 а материали ТЧ и документиране за 17.03.2020 - 2
9 а материали ТЧ и документиране за 17.03.2020 - 3
12 б ЦПУ материали за ТТП за 17.03.2020 - 1
11 б материали по ЕАТТ за 16.03.2020
12 б ЦПУ материали за ТТП за 17.03.2020 - 2
12 б ЦПУ материали за ТТП за 17.03.2020 - 3
10 а АТТ материали по ел. техника за 16.03.2020
11 б материали по ЗИП ММ с ЦПУ за 16.03.2020
11 б материали по ММ с ЦПУ за 16.03.2020
12 б материали по ЗИП ММИ за 16.03.2020
11 б АТТ материали за автоматизация за 17.03.2020
10 а материали по АС за 16.03.2020
10 а материали по АС за 16.03.2020-учебник
12 а материали за Програмиране на Web дизайн за 16.03.2020
12 материали за Комплексна практика по специалността за 16.03.2020
12 а материали за ЗИП 16.03.2020
11 а материали по Дънни платки за 16.03.2020
11 а материали за Уч. практика за 16.03.2020
17.03.2020 - 8б материали по английски език - 1
17.03.2020 - 8б -материали по английски език - 2
17.03.2020 - 8 б - материали по английски език - 3
17.03.2020 - 9б материали по английски език
17.03.2020 - 12б материали по английски език - 1
17.03.2020 - 12б -материали по английски език - 2
17.03.2020 - 12 б - материали по английски език - 3
17.03.2020 - 11 б - АТТ - материали по ЗИП - ДВГ
17.03.2020 - 11 б - АТТ - материали по ЕАТТ
17.03.2020 - 9 а - материали по Учебна практика по електротехника и градивни елементи
17.03.2020 - 9 а - материали по ИТ
17.03.2020 - 11 б - материали по математика
17.03.2020 - 12 б - АТТ - материали по инф. технологии в професията
17.03.2020 - 12 б - ЦПУ - материали по Проектиране с ППП
17.03.2020 - 8 а и 8б - материали по химия и биология
17.03.2020 - 9 б - материали по химия
17.03.2020 - 10 а и 10 б - материали по география
17.03.2020 - 9а,10а,10б, 11 б - материали поистория
17.03.2020 - 10 а - АТТ - материали по електротехника
17.03.2020 - 11 б - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
17.03.2020 - 12 б - ЦПУ - материали по ЗИП ММИ
17.03.2020 - 10 а - КТТ - материали по аналогова схемотехника
17.03.2020 - 11 а - материали по ПЕС
17.03.2020 - 11 а - - материали по ЗИП - Прил. софтуер
17.03.2020 - 11 а - материали по Прил. софтуер
17.03.2020 - 12 б - АТТ - материали по Уч. практика по АТТ
17.03.2020 - 8- материали по БЕЛ
17.03.2020 - 10 - материали по БЕЛ
17.03.2020 - 11 б - ЦПУ - материали по Техн на машиностроенето
17.03.2020 - 11 б - ЦПУ - материали по Техн на машиностроенето 1
17.03.2020 - 11 б - ЦПУ - материали по Техн на машиностроенето 2
17.03.2020 - 11 б - ЦПУ - материали по Техн на машиностроенето 3
17.03.2020 - 11 б - ЦПУ - материали по Техн на машиностроенето 4
17.03.2020 - 11 б - ЦПУ - материали по Техн на машиностроенето 5
17.03.2020 - 11 б - ЦПУ - материали по Техн на машиностроенето 6
17.03.2020 - 11 б - ЦПУ - материали по Техн на машиностроенето 7
17.03.2020 - 12 б - ЦПУ - материали по Основи на програмирането
17.03.2020 - 11 б - ЦПУ - материали по Основи на програмирането
17.03.2020 - 11 б - ЦПУ - материали по Основи на програмирането
17.03.2020 - 11 б - ЦПУ - материали по Основи на програмирането
17.03.2020 - 11 б - ЦПУ - материали по Основи на програмирането
17.03.2020 - 11 б - ЦПУ - материали по Основи на програмирането
18.03.2020 - 9б - ЦПУ - материали по Уч. практика стругарство
18.03.2020 - 9б - ЦПУ - материали по Уч. практика стругарство - 1
18.03.2020 - 10 а - материали по руски език
18.03.2020 - 10а - материали по руски език - 1
18.03.2020 - 9 и 11 клас - материали по БЕЛ
18.03.2020 - 11б - ЦПУ - материали по Приложни прогр. продукти
18.03.2020 - 9б - АТТ - материали по техническо чертане
18.03.2020 - 10 клас - материали по биология
18.03.2020 - 8 клас - материали по биология
18.03.2020 - 12 а клас - материали по програмиране на Web дизайн
18.03.2020 - 12 а клас - материали по Уч. практика по зап. устройства
18.03.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по Уч. практика по ММ с ЦПУ
18.03.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по Уч. практика по диагностика
18.03.2020 - 10 а клас - материали по география
18.03.2020 - 9 а клас - материали по ЗБУТ
18.03.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ЗИП БДП
18.03.2020 - 10 б клас - материали по история
18.03.2020 - 11 клас - материали по история
18.03.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП 1
18.03.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП 2
18.03.2020 - 8 б клас - материали по английски език
18.03.2020 - 9 а клас - материали по английски език
18.03.2020 - - материали по английски език
18.03.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране
18.03.2020 - 10 б клас - материали по техническа механика
18.03.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техническа механика
18.03.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
18.03.2020 - 11 а клас - материали по Дънни платки за РС
18.03.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по машинни елементи
18.03.2020 - 8 б клас - АТТ - материали по техническо чертане
18.03.2020 - 8 клас - материали по БЕЛ
18.03.2020 - 10 клас - материали по БЕЛ
18.03.2020 - 12 клас - материали по БЕЛ
16.03. - 20.03.2020 - Материали по Свят и личност - 12 клас
16.03.-20.03.2020 - Материали по философия - 9 клас
16.03. - 20.03.2020 - Материали по философия - 10 клас
16.03. - 20.03.2020 - Материали по Свят и личност - 12 клас - 2
16.03. - 20.03.2020 - Материали по философия - 10 клас - 2
16.03.-20.03.2020 - Материали по философия - 11 клас
19.03.2020 г. - 8 б клас - Материали по биология
19.03.2020 г. - 8 б клас - АТТ - Материали по материалознание
19.03.2020 г. - 9 б клас - Материали по биология
19.03.2020 г. - 9 клас - Материали по история
19.03.2020 г. - 9 клас - Материали по химия
19.03.2020 г. - 10 а клас - АТТ - Материали по Уч. практика по ОПУ
19.03.2020 г. - 10 б клас - Материали по химия
19.03.2020 г. - 10 клас - Материали по история
19.03.2020 г. - 11 б клас - АТТ - Материали по машинни елементи
19.03.2020 г. - 9 б клас - ЦПУ - Материали по техн. механика
19.03.2020 г. - 11 б клас - ЦПУ - Материали по автоматизация
19.03.2020 г. - 11 б клас - Материали по БЕЛ
19.03.2020 г. - 9 клас - Материали по руски език
19.03.2020 г. - 11 б клас - АТТ - Материали по уч. практика по АТТ
19.03.2020 г. - 12 а клас - Материали по уч. практика по асемблиране
19.03.2020 г. - 10 а клас - КТТ - Материали по аналогова схемотехника
19.03.2020 г. - 8 а клас - Материали по информ. технологии
19.03.2020 г. - 12 б клас - ЦПУ - Материали по проектиране с ППП
19.03.2020 г. - 12 б клас - Материали по математика
19.03.2020 г. - 11 а клас - Материали по Процесори и памети за РС
19.03.2020 г. - 11 а клас - Материали по Уч. практика по дънни платки...
19.03.2020 г. - 12 а клас - Материали по ЗИП Процесори и памети
19.03.2020 г. - 8 б клас - Материали по Английски език
19.03.2020 г. - 9 а клас - Материали по Английски език
19.03.2020 г. - 9 а клас - Материали по Електротехника
19.03.2020 г. - 9 б клас - АТТ - Материали по Електротехника
19.03.2020 г. - 11 б клас - ЦПУ - Материали по Уч. практика по ММ с ЦПУ
19.03.2020 г. - 12 б клас - ЦПУ - Материали по основи на програмирането
19.03.2020 г. - 12 клас - Материали по Свят и личност
19.03.2020 г. - 9 клас - КТТ - Материали по философия
19.03.2020 г. - 10 клас - Материали по Философия
19.03.2020 г. - 8 клас - Материали по БЕЛ
19.03.2020 г. - 10 клас - Материали по БЕЛ
19.03.2020 г. - 12 клас - Материали по БЕЛ
20.03.2020 г. - 9 а клас - материали по биология
20.03.2020 г. - 10 б клас - материали по руски език
20.03.2020 г. - 10 клас - материали по биология
20.03.2020 г. - 10 клас - материали по химия
20.03.2020 г. - 12 б клас - ЦПУ- материали по проектиране
20.03.2020 г. - 11 б клас - ЦПУ - материали по автоматизация
20.03.2020 г. - 11 б клас - АТТ - материали по автоматизация
20.03.2020 г. - 12 б клас - ЦПУ - материали по ТТП
20.03.2020 г. - 10 б клас - ЦПУ - материали по техн. механика
20.03.2020 г. - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
20.03.2020 г. - 11 б клас - АТТ - материали по АТТ
20.03.2020 г. - 9 а и 11 а клас - материали по БЕЛ
20.03.2020 г. -12 а клас - материали по Уч. практика по диагностика и ремонт
20.03.2020 г. - 9 б клас - АТТ -материали по Уч. практика по ОПУ
20.03.2020 г. - 9 а клас - материали по история
20.03.2020 г. - 10 а клас - материали по история
20.03.2020 г. - 10 клас - материали по география
20.03.2020 г. - 11 а клас - материали по история
20.03.2020 г. - 8 б клас -АТТ - материали по материалознание
20.03.2020 г. - 12 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
20.03.2020 г. - 8 б клас - материали по информ. технологии
20.03.2020 г. - 11 б клас - материали по математика
20.03.2020 г. - 12 б клас - АТТ - материали по инф. технологии в професията
20.03.2020 г. - 12 б клас - материали по математика
20.03.2020 г. - 9 б клас - ЦПУ - материали по информ. технологии
20.03.2020 г. - 9 б клас - материали по английски език
20.03.2020 г. - 11 б клас - материали по английски език
20.03.2020 г. - 9 а клас - материали по електротехника
20.03.2020 г. - 11 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
20.03.2020 г. - 11 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
20.03.2020 г. - 11 б клас - ЦПУ - материали по техн. на машиностроенето
20.03.2020 г. - 11 б клас - ЦПУ - материали по електротехника
20.03.2020 г. - 9 б клас - ЦПУ - материали по учебна престиса по шлосерство
20.03.2020 г. - 11 а клас - материали по приложен софтуер
20.03.2020 г. - 8 клас - материали по БЕЛ
20.03.2020 г. - 10 клас - материали по БЕЛ
20.03.2020 г. - 12 клас - материали по БЕЛ
23.03.2020 г - 9 а клас - материали по химия
23.03.2020 г - 9 б клас - материали по руски език
23.03.2020 г - 9 а клас - материали по география
23.03.2020 г - 10 а клас - материали по руски език
23.03.2020 г - 10 б клас - материали по БДП за ЧК
23.03.2020 г - 10 клас - материали по история
23.03.2020 г - 10 а клас - материали по химия
23.03.2020 г - 10 б клас - материали по география
23.03.2020 г - 11 б клас - АТТ - материали по експлоатация на АТТ
23.03.2020 г - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
23.03.2020 г - 12 б клас - АТТ - материали по експлоатация на АТТ
23.03.2020 г - 9 б клас - ЦПУ - материали по техн. чертане
23.03.2020 г - 9 клас - материали по БЕЛ
23.03.2020 г - 11 клас - материали по БЕЛ
23.03. и 24.03.2020 г - 8 клас - материали по история
23.03.2020 г - 9 б клас - АТТ - материали по ЗБУТ
23.03.2020 г - 8 б клас - материали по Уч. практика по шлосерство
23.03.2020 г - 8 а клас - материали по английски език
23.03.2020 г. - 11 а клас - материали по английски език
23.03.2020 г - 12 а клас - материали по английски език
23.03. и 25.03.2020 г - 11 б клас - ЦПУ - материали по проектиране с ППП
23.03. до 27.03.2020 г - 9 клас - материали по инф. технологии
23.03.2020 г - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
23.03.2020 г - 11 а клас - материали по Уч. практика по комп. мрежи
23.03.2020 г - 12 а клас - материали по компл. практика
23.03.2020 г - 8 б клас - материали по английски език
23.03.2020 г - 9 а клас - материали по английски език 1
23.03.2020 г - 9 а клас - материали по английски език 2
23.03.2020 г - 10 б клас - материали по англиски език
23.03.2020 г - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
23.03.2020 г - 11 б клас - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
23.03.2020 г - 11 б клас - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ - ЗИП
23.03.2020 г - 12 б клас - ЦПУ - материали по ММИ - ЗИП
23.03.2020 г - 10 б клас - ЦПУ - материали по Уч. практика по стругарство
23.03.2020 г - 11 б клас - АТТ - материали по електротехника
23.03.2020 г - 10 а клас - КТТ - материали по аналогова схемотехника
23.03.2020 г - 12 а клас- материали по програмиране на Web дизайн
23.03.2020 г - 8 клас - материали по БЕЛ
23.03.2020 г - 12 клас - материали по БЕЛ
24.03.2020 г - 8 клас - материали по биология
24.03.2020 г - 8 клас - материали по химия
24.03.2020 г - 9 б клас - материали по БЕЛ
24.03.2020 г - 9 б клас - материали по история
24.03.2020 г - 9 б клас - материали по химия
24.03.2020 г - 10 а клас - материали по география
24.03.2020 г - 10 б клас - материали по география
24.03.2020 г - 10 клас - материали по история
24.03.2020 г - 11 б клас - материали по история
24.03.2020 г - 11 б клас - АТТ -материали по експлоатация на АТТ
24.03.2020 г - 11 б клас - АТТ -материали по ЗИП ДВГ
23.03. до 27.03. 2020 г. - 12 б - АТТ -материали по инф. технологии в професията
23.03. до 27.03. 2020 г. - 12 б - ЦПУ -материали по проектиране с ППП
24.03.2020 г - 10 клас - материали по БЕЛ
24.03.2020 г - 11 б клас - материали по БЕЛ
24.03.2020 г - 11 б клас - материали по математика
24.03.2020 г - 10 б клас - материали по руски език
24.03.2020 г - 9 а клас - материали по руски език
24.03.2020 г - 12 б клас - АТТ - материали по Уч. практика по АТТ
23.03.2020 г - 9 клас - материали по философия
23.03.2020 г - 12 клас - материали по свят и личност
23.03. до 27.03.2020 г - 8 клас - материали по математика
23.03. до 27.03.2020 г - 9 клас - материали по математика
23.03. до 27.03.2020 г - 10 клас - материали по математика
23.03. до 27.03.2020 г - 11 клас - материали по математика
23.03. до 27.03.2020 г - 12 клас - материали по математика
24.03.2020 г - 9 а клас - материали по Уч. практика по електротехника и градивни елементи
24.03.2020 г - 12 аклас - материали по ЗИП Процесори и памети за РС
24.03.2020 г - 9 б клас -ЦПУ - материали по ЗБУТ
24.03.2020 г - 11 б клас -АТТ- материали по автоматизация
24.03.2020 г - 12 б клас -ЦПУ - материали по типови технологични процеси
24.03.2020 г - 9 а клас - материали по техническо чертане и документиране
24.03.2020 г - 8 б клас - материали по англ. език
24.03.2020 г - 9 б клас - материали по англ. език
24.03.2020 г - 12 б клас - материали по англ. език
24.03.2020 г - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
24.03.2020 г - 11 б клас -ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
24.03.2020 г - 11 б клас -ЦПУ - материали по основи на програмирането
24.03.2020 г - 11 б клас -ЦПУ - материали по техн. на машиностроенето
24.03.2020 г - 12 б клас -ЦПУ - материали по ЗИП ММИ
24.03.2020 г - 12 б клас -ЦПУ - материали по основи на програмирането
24.03.2020 г - 8 а клас - материали по английски език
24.03.2020 г - 10 а клас - материали по английски език
24.03.2020 г - 11 а клас - материали по английски език
24.03.2020 г - 12 а клас - материали по английски език
24.03.2020 г - 10 а клас - материали по аналогова схемотехника
25.03.2020 - 8 а клас - материали по биология
25.03.2020 - 8 а клас - материали по английски език
25.03.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
25.03.2020 - 10 клас - материали по биология
25.03.2020 - 10 б клас - материали по биология
25.03.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
25.03.2020 - 11 клас - материали по БЕЛ
25.03.2020 - 11 б клас - материали по история
25.03.2020 - 12 а клас - материали по програмиране на Web дизайн
25.03.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по Уч. практика по диагностика
25.03.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ел. системи в АТТ
25.03. и 26.03. 2020 - 12 б клас - АТТ - материали по АТТ
25.03.2020 - 10 клас - материали по философия
25.03. и 27.03. 2020 - 11 б клас - АТТ - материали по АТТ
25.03.2020 - 8 клас - материали по география
25.03.2020 - 9 а клас - материали по ЗБУТ
25.03. 2020 - 12 б клас - АТТ - материали поЗИП БДП
25.03.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по ЗБУТ
25.03.2020 - 10 а клас - материали по руски език
25.03.2020 - 9 б клас - материали по уч. практика по стругарство
25.03.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
25.03.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
25.03.2020 - 12 а клас - материали по уч. пракика по зап. устройства
25.03.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техническа механика
25.03.2020 - 8 б клас - АТТ - материали по техн. чертане
25.03.2020 - 10 б клас - ЦПУ - материали по техническа механика
25.03.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по машинни елементи
25.03.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране
25.03.2020 - 8 б клас - материали по английски език
25.03.2020 - 10 б клас - материали по английски език
25.03.2020 - 11 б клас - материали по английски език
25.03.2020 - 10 а клас - материали по география
25.03.2020 - 10 б клас - материали по история
25.03.2020 - 11 а клас - материали по география
25.03.2020 - 8 клас - материали по БЕЛ
25.03.2020 - 10 клас - материали по БЕЛ
25.03.2020 - 12 клас - материали по БЕЛ
25.03.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали поУч. практика по ММ с ЦПУ
26.03. 2020 - 8 б клас - материали по биология
26.03. 2020 - 8 б клас - материали по английски език
26.03. 2020 - 9 б клас - материали по история
26.03. 2020 - 9 клас - материали по химия
26.03. 2020 - 9 а клас - материали по история
26.03. 2020 - 9 б клас - АТТ - материали по материалознание
26.03. 2020 - 9б клас - материали по биология
26.03. 2020 - 10 б клас - материали по история
26.03. 2020 - 10б клас - материали по химия
26.03. 2020 - 10 а клас - материали по аналогова схемотехника
26.03. 2020 - 10 а клас - АТТ - материали по уч. практика по ОПУ
26.03. 2020 - 10 а клас - материали по история
26.03. 2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ЗИП - АТТ
26.03. 2020 - 12 а клас - материали по математика
26.03. 2020 - 11 клас - материали по БЕЛ
26.03. и 27.03. 2020 - 8 клас - материали по инф. технологии
26.03. 2020 - 9 клас - материали по руски език
26.03. 2020 - 11 б клас - АТТ - материали по уч. практика по АТТ
26.03. 2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
26.03. 2020 - 12 а клас - материали по ЗИП процесори и памети за РС
26.03. 2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по асемблиране
26.03. 2020 - 9 б клас -ЦПУ - материали по техн. механика
26.03. 2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по автоматизация
26.03. 2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по маш. елементи
26.03. 2020 - 9 а клас - материали по електротехника
26.03. 2020 - 9 б клас - АТТ - материали по електротехника
26.03. 2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по ММ с ЦПУ
26.03. 2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
26.03. 2020 - 8 а клас - материали по английски език
26.03. 2020 - 12 а клас - материали по английски език
25.03.2020 - 11 клас - материали по философия
25.03.2020 - 12 клас - материали по свяг и личност
26.03. 2020 - 8 клас - материали по философия
26.03. 2020 - 9 клас - материали по философия
26.03. 2020 - 10 клас - материали по философия
26.03. 2020 - 12 клас - материали по свят и личност
26.03. 2020 - 12 клас - материали по БЕЛ
27.03. 2020 - 8 б клас - АТТ - материали по материалознание
27.03. 2020 - 9 а клас - материали по история
27.03. 2020 - 9а клас - материали по биология
27.03. 2020 - 10 а клас - материали по история
27.03. 2020 - 10 клас - материали по биология
27.03. 2020 - 10 клас - материали по география
27.03. 2020 - 10 клас - материали по химия
27.03. 2020 - 11 а клас - материали по история
27.03. 2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер
27.03. 2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране с ППП
27.03. 2020 - 10 б клас - материали по руски език
27.03. 2020 - 9 а клас - материали по БЕЛ
27.03. 2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ
27.03. 2020 - 11 б клас - АТТ - материали по ЗИП - ДВГ
27.03. 2020 - 12 б клас - АТТ - материали по експлоатация на АТТ
27.03. 2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по диагностика и ремонт
27.03. 2020 - 9 б клас -АТТ - материали по уч. практика по ОПУ 1
27.03. 2020 - 9 б клас - АТТ - материали по уч. практика по ОПУ 2
27.03. 2020 - 12 б клас - материали по математика
27.03. 2020 - 12 б клас - материали по математика
27.03. 2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
27.03. 2020 - 10 б клас - ЦПУ - материали по техн. механика
27.03. 2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по автоматизация
27.03. 2020 - 11 б клас - АТТ - материали по автоматизация
27.03. 2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране
27.03. 2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по типови техн. процеси
27.03. 2020 - 9 а клас - материали по англ. език
27.03. 2020 - 9 б клас - материали по англ. език
27.03. 2020 - 11 б клас - материали по англ. език
27.03. 2020 - 9 а клас - материали по електротехника
27.03. 2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по технология на машиностроенето
27.03. 2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
27.03. 2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
27.03. 2020 - 8 а клас - материали по английски език
27.03. 2020 - 10 а клас - материали по английски език
27.03. 2020 - 11 а клас - материали по английски език
27.03. 2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по шлосерство
27.03. 2020 - 11 б клас - АТТ -материали по електротехника
27.03. 2020 - 8 клас - материали по БЕЛ
27.03. 2020 - 10 клас - материали по БЕЛ
27.03. 2020 - 12 клас - материали по БЕЛ
Материали по производствена практика за 10 а клас АТТ - от 23.03. до 28.03.2020 г
30.03.2020 г. - 9 клас - материали по география
30.03.2020 г. - 9 а клас - материали по химия
30.03.2020 г. - 10 а клас - материали по химия
30.03.2020 г. - 10 клас - материали по история
30.03.2020 г. -10 б клас - материали по география
30.03.2020 г. - 11 б клас - АТТ - материали по експлоатация на АТТ
30.03.2020 г. - 12 б клас - АТТ - материали по експлоатация на АТТ
30.03.2020 г. - 9 б клас - ЦПУ- материали по техническо чертане
30.03.2020 г. - 9 а клас - материали по БЕЛ
30.03.2020 г. - 9 б клас - материали по БЕЛ
30.03.2020 г. - 11 а клас - материали по БЕЛ
Материали по производствена практика за 10 а клас АТТ - от 23.03. до 28.03.2020 г-1
30.03.2020 г. - 9 б клас - материали по руски език
30.03.2020 г. - 10 а клас - материали по руски език
Материали по производствена практика за 12 б клас АТТ - 1
Материали по производствена практика за 12 б клас АТТ - 2
Материали по производствена практика за 12 б клас АТТ - 3
30.03.2020 г. - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
30.03.2020 г. - 11 а клас - материали по уч. практика по комп. мрежи
Материали по производствена практика за 12 а клас - 1
Материали по производствена практика за 12 а клас - 2
Материали по производствена практика за 10 а клас - КТТ - 1
Материали по производствена практика за 10 а клас - КТТ - 2
Материали по производствена практика за 10 а клас - КТТ - 3
Материали по производствена практика за 10 б клас - 1
Материали по производствена практика за 10 б клас - 2
Материали по производствена практика за 10 б клас - 3
30.03.2020 г. - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
30.03.2020 г. - 11 б клас - ЦПУ- материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
30.03.2020 г. - 11 б клас - ЦПУ- материали по ММ с ЦПУ
30.03.2020 г. - 12 б клас - ЦПУ- материали по ЗИП - металорежещи машини и инструменти
Материали по производствена практика за 12 б клас - ЦПУ
30.03.2020 г. - 10 б клас - материали по уч. практика по стругарство
30.03.2020 г. - 11 б клас - АТТ - материали по електротехника
30.03.2020 г. - 8 а клас - материали по англ. език
30.03.2020 г. - 11 а клас - материали по англ. език
30.03.2020 г. - 12 а клас - материали по англ. език
Материали по производствена практика за 12 б клас - ЦПУ - 23.03.2020 г.
Упражнения по ФВС - 8 до 12 клас
30.03.2020 г. - 11 а клас - материали по БДП за час на класа
30.03.2020 г. - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
30.03.2020 г. - 9 б клас - АТТ - материали по ЗБУТ
30.03. и 31.03.2020 г. - 8 клас - материали по история
30.03.2020 г. - 12 б клас - материали по свят и личност
30.03.2020 г. - 9 б клас - материали по философия
30.03.2020 г. - 11 б клас - материали по приложни програмни продукти
30.03.2020 г. - 9 клас - материали по информационни технологии
30.03.2020 г. - 8 б клас - материали по английски език
30.03.2020 г. - 9 а клас - материали по английски език
30.03.2020 г. - 10 б клас - материали по английски език
30.03.2020 г. - 11 б клас - материали по английски език
30.03.2020 г. - 12 б клас - материали по английски език
30.03. до 03.04.2020 г. - 8 клас - материали по математика
30.03. до 03.04.2020 г. - 9 клас - материали по математика
30.03. до 03.04.2020 г. - 10 клас - материали по математика
30.03. до 03.04.2020 г. - 11 а клас - материали по математика
30.03. до 03.04.2020 г. - 12 а клас - материали по математика
30.03.2020 г. - 8 клас - материали по БЕЛ
30.03.2020 г. - 10 клас - материали по БЕЛ
30.03.2020 г. - 12 клас - материали по БЕЛ
30.03.2020 г. - 10 а клас - КТТ- материали по аналогова схемотехника
30.03.2020 г. - 12 а клас - материали по комплексна практика
30.03.2020 г. - 12 а клас - материали по програмиране на Web дизайн
31.03. 2020 - 8 клас - материали по химия
31.03. 2020 - 8 клас - материали по биология
31.03. 2020 - 9 б клас - материали по химия - презентация
31.03. 2020 - 9 б клас - материали по химия
31.03. 2020 - 9 б клас - материали по история
31.03. 2020 - 10 клас - материали по история
31.03. 2020 - 10 а клас - материали по география
31.03. 2020 - 10 б клас - материали по география
31.03. 2020 - 11 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
31.03. 2020 - 11 б клас - АТТ - материали по ЗИП - ДВГ - курсова задача
31.03. 2020 - 11 б клас - материали по история
31.03. и 01.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по ЗБУТ
31.03. 2020 - 12 б клас - АТТ - материали по уч. практика по АТТ
31.03. 2020 - 9 б клас - материали по БЕЛ
31.03. 2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
31.03. до 10.04.2020 - 11 а клас - материали по периферни устройства
31.03. 2020 - 9 а клас - материали по руски език
31.03. 2020 - 10 б клас - материали по руски език
31.03. 2020 - 10 а клас - КТТ - материали по аналогова схемотехника
31.03. 2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер и ЗИП - ПС
31.03. 2020 - 11 а клас - материали по проектиране на електронни схеми
31.03. 2020 - 9 а клас - материали по уч. практика по ГЕ и ел.техника
31.03. 2020 - 12 а клас - материали по ЗИП - Процесори и памети за РС
30.03.до 03.04. 2020 - 10 а клас - КТТ - материали по произв. практика
30.03.до 03.04. 2020 - 10 а клас - КТТ - материали по произв. практика 1
31.03. 2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
31.03. 2020 - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
31.03. 2020 - 11 б клас - ЦПУ -материали по ММ с ЦПУ
31.03. 2020 - 11 б клас - ЦПУ -материали по основи на програмирането
31.03. 2020 - 11 б клас - ЦПУ -материали по техн. на машиностроенето
31.03. 2020 - 12 б клас - ЦПУ -материали по ЗИП - ММИ
31.03. 2020 - 8 б клас -материали по англ. език
31.03. 2020 - 9 б клас -материали по англ. език
31.03. 2020 - 12 б клас -материали по англ. език
31.03. 2020 - 11 б клас -материали по математика
31.03. 2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране с ППП
31.03. 2020 - 9 а клас -материали по техн. чертане и документиране
31.03. 2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по ЗБУТ
31.03. 2020 - 11 б клас - АТТ - материали по автоматизация
31.03. 2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по типови технологични процеси
31.03. 2020 - 8 а клас -материали по англ. език
31.03. 2020 - 10а клас -материали по англ. език
31.03. 2020 - 11 а клас -материали по англ. език
31.03. 2020 - 12 а клас -материали по англ. език
01.04. 2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по ММ с ЦПУ
01.04. 2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по стругарство
01.04. и 02.04.2020 - 12 б клас - АТТ- материали по АТТ
01.04. и 03.04.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по АТТ
01.04..2020 - 9 б клас - АТТ- материали по техн. чертане
01.04.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
01.04.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
01.04.2020 - 9 а клас - материали по ЗБУТ
01.04.2020 - 10 а клас - материали по география
01.04.2020 - 10 клас - материали по биология
01.04.2020 - 10 б клас - материали по история
01.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
01.04.2020 - 11 а клас - материали по история
01.04.2020 - 11 б клас - материали по история
01.04.2020 - 12 б клас - АТТ -материали по уч. практика по диагностика 2
01.04.2020 - 12 б клас - АТТ -материали по уч. практика по диагностика 1
01.04.2020 - 11 клас - материали по БЕЛ
01.04.2020 - 8 а клас - материали по биология
01.04.2020 - 10 а клас - материали по руски език
01.04.2020 - 12 клас - материали по свят и личност
01.04.2020 - 10 клас - материали по философия
01.04.2020 - 11 клас - материали по философия
01.04.2020 - упражнения по ФВС
01.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ППП
01.04.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
01.04.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
01.04.2020 - 12 а клас - материали по произв. практика
01.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
01.04.2020 - 8 б клас - материали по техн. чертане
01.04.2020 - 10 б клас - материали по техн. механика
01.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по маш. елементи
01.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране
01.04.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
01.04.2020 - 9 а клас - материали по англ. език
от 30.03. до 03.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по произв. практика 1
от 30.03. до 03.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по произв. практика 2
от 30.03. до 03.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по произв. практика 3
от 30.03. до 03.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по произв. практика 4
от 01.04. до 03.04.2020 - 10 б клас - материали по произв. практика 1
от 01.04. до 03.04.2020 - 10 б клас - материали по произв. практика 2
от 01.04. до 03.04.2020 - 10 б клас - материали по произв. практика 3
01.04.2020 - 12 а клас - материали по програмиране на Web дизайн
01.04.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по зап. устройства
02.04.2020 - 8 б клас - материали по биология
02.04.2020 - 8 б клас - материали по материалознание
02.04.2020 - 9 б клас - материали по биология
02.04.2020 - 9 клас - материали по химия
02.04.2020 - 9 б клас - материали по история
02.04.2020 - 9 а клас - материали по история
02.04.2020 - 10 б клас - материали по химия
02.04.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по аналогова схемотехника
02.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по уч. практика по ОПУ
02.04.2020 - 10 а клас - материали по история
02.04.2020 -10 б клас - материали по история
02.04.2020 - 9 клас - материали по биология
02.04.2020 - 9 а клас - материали по руски език
02.04.2020 - 9 б клас - материали по руски език 1
02.04.2020 - 9 б клас - материали по руски език 2
02.04.2020 - 12 клас - материали по свят и личност
02.04.2020 - 8 клас - материали по философия
02.04.2020 - 9 клас - материали по философия
02.04.2020 - 10 клас - материали по философия
02.04.2020 - упражнения по ФВС
02.04.2020 - 9 клас - материали по химия
02.04.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ 1
02.04.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ 2
02.04.2020 - 8 а клас - материали по инф. технологии
02.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране с ППП
02.04.2020 - 12 б клас - материали по математика
02.04.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
02.04.2020 - 11 а клас - материали по уч. практика по процесори и памети за РС
02.04.2020 - 12 а клас - материали по ЗИП - процесори и памети за РС
02.04.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по асемблиране
02.04.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по техн. механика
02.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по автоматизация
02.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по маш. елементи
02.04.2020 - 9 б клас - материали по английски език
02.04.2020 - 10 б клас - материали по английски език
02.04.2020 - 11 б клас - материали по английски език
02.04.2020 - 9 а клас - материали по електротехника
02.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по електротехника
02.04.2020 - 11 б клас -ЦПУ - материали по уч. практик по ММ с ЦПУ
02.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
02.04.2020 - 8 а клас - материали по английски език
02.04.2020 - 12 а клас - материали по английски език
02.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ЗИП - АТТ
02.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по уч. практика по АТТ
02.04. и 03.04.2020 - 8 клас - материали по БЕЛ
02.04. и 03.04.2020 - 10 клас - материали по БЕЛ
02.04. и 03.04.2020 - 12 клас - материали по БЕЛ
03.04.2020 - 9 б клас -АТТ - материали по уч. практика по ОПУ
03.04.2020 - 8 б клас - материали по уч. практика по ОПУ
03.04.2020 - 8 б клас - материали по материалознание
03.04.2020 - 9 а клас - материали по биология
03.04.2020 - 9 я клас - материали по биология презентация
03.04.2020 - 9 а клас - материали по история
03.04.2020 - 10 клас - материали по биология
03.04.2020 - 10 клас - материали по химия
03.04.2020 - 10 клас - материали по география
03.04.2020 - 10 а клас - материали по история
03.04.2020 - 11 а клас - материали по история
03.04.2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер
03.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по ЗИП - ДВГ
03.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
03.04.2020 - 9 а клас - материали по БЕЛ
03.04.2020 - 10 б клас - материали по руски език
03.04.2020 - 8 б клас - материали по инф. технологии
03.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по инф. технологиии в професията
03.04.2020 - 12 б клас - материали по математика
03.04.2020 - 9 клас - материали по инф. технологии
03.04.2020 - 11 б клас - материали по математика
03.04.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ 1
03.04.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ 2
03.04.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ 3
03.04.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по диагностика и ремонт
04.04.2020 - 10 а клас - материали по проезводствена практика
03.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
03.04.2020 - 10 б клас - материали по техн. механика
03.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по автоматизация
03.04.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по автоматизация
03.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране
03.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по ТТП
03.04.2020 - 9 б клас - материали по англ. език
03.04.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
03.04.2020 - 9 а клас - материали по електротехника
03.04.2020 - 11 б клас -ЦПУ - материали по техн. на машиностроенето
03.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
03.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
03.04.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
03.04.2020 - 10 а клас - материали по англ. език
03.04.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
03.04.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по шлосерство
03.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по електротехника и електроника
06.04.2020 - 9 б клас -ЦПУ - материали по техническо чертане
06.04.2020 - 8 б клас - материали по учебна практика по шлосерство
06.04.2020 - 9 б клас -АТТ - материали по ЗБУТ
06.04.2020 - 9 клас - материали по география
06.04.2020 - 9 а клас - материали по химия
06.04.2020 - 10 а клас - материали по химия
06.04.2020 - 10 клас - материали по химия - помощни материали
06.04.2020 - 10 клас - материали по история
06.04.2020 - 10 б клас - материали по география
06.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
06.04.2020 - 11 б клас - материали за час на класа по БДП
06.04.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
06.04.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ
06.04.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ - помощни материали
06.04.2020 - 8 клас - материали по БЕЛ
06.04.2020 - 9 б клас - материали по руски език
06.04.2020 - материали по ФВС
06.04. и 07.04.2020 - 8 клас - задачи по история
06.04. и 07.04.2020 - 8 клас - урок по история
06.04.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
06.04.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
06.04.2020 - 12 а клас - материали по англ. език
06.04.2020 - 12 клас - задачи по БЕЛ
06.04.2020 - 12 клас - урок по БЕЛ
06.04. - 10.04.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по произв. практика
06.04.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
06.04.2020 - 11 а клас - материали по учебна практика по комп. мрежи
06.04.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
06.04.2020 - 9 а клас - материали по англ. език
06.04.2020 - 10 б клас - материали по англ. език
06.04.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
06.04. - 07.04.2020 - 12 б клас - материали по англ. език
06.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
06.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
06.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
06.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по производствена практика
06.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММИ
06.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
06.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
06.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по произв. практика
06.04.2020 - 10 а клас - материали по руски език - 1
06.04.2020 - 10 а клас - материали по руски език - 2
06.04.2020 - 10 б клас - материали по уч. практика по стругарство
06.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по електротехника и електроника
06.04.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по аналогова схемотехника
06.04.2020 - 12 а клас - материали по компл. практика
06.04.2020 - 12 а клас - материали по програмиране на Web дизайн
06.04.2020 - 9 б клас - материали по философия
06.04.2020 - 12 б клас - материали по свят и личност
07.04.2020 - 8 клас - материали по биология
07.04.2020 - 9 б клас - материали по история
07.04.2020 - 9 б клас - материали по химия
07.04.2020 - 10 а клас - материали по география
07.04.2020 - 10 клас - материали по история
07.04.2020 - 10 б клас - материали по география
07.04.2020 - 11 б клас - материали по история
07.04.2020 - 9 б клас - материали по БЕЛ
07.04.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ - стихотворения
07.04.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ - задачи
07.04.2020 - 8 клас - материали по химия
07.04.2020 - 10 б клас - материали по руски език
07.04.2020 - материали по ФВС
07.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по инф. технологии в професията
07.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ- материали по проектиране с ППП
07.04.2020 - 9 а клас - материали по инф. технологии
07.04.2020 - 11 б клас - материали по математика
07.04.2020 - 9 а клас - материали по уч. практика по град. елементи и електротехника
07.04.2020 - 12 а клас - материали по ЗИП -процесори и памети за РС
07.04.2020 - 9 а клас - материали по техн. чертане и документиране
07.04.2020 - 9 б клас - ЦПУ- материали по ЗБУТ
07.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по автоматизация
07.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ- материали по ТТП
07.04.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
07.04.2020 - 9 б клас - материали по англ. език
07.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
07.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
07.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по основи ан програмирането
07.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по технология на машиностроенето
07.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММИ
07.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
07.04.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по ЗИП - ДВГ
07.04.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по ЕАТТ
07.04. до 10.04.2020 - 8 клас - материали по математика
07.04. до 10.04.2020 - 9 клас - материали по математика
07.04. до 10.04.2020 - 10 клас - материали по математика
07.04. до 10.04.2020 - 11 а клас - материали по математика
07.04. до 10.04.2020 - 12 а клас - материали по математика
07.04.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
07.04.2020 - 10 а клас - материали по англ. език
07.04.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
07.04.2020 - 12 а клас - материали по англ. език
07.04. до 11.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по произв. практика 1
07.04. до 11.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по произв. практика 2
07.04. до 11.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по произв. практика 3
07.04. до 11.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по произв. практика 4
07.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по уч. практика по АТТ
07.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по ЗБУТ
07.04.2020 - 9 а клас - материали по руски език 1
07.04.2020 - 9 а клас - материали по руски език 2
07.04.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по аналогова схемотехника
07.04.2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер и ЗИП - ПС
08.04.2020 - 9 б клас - ЦПУ- материали по уч. практика по стругарство
08.04.2020 - 8 а клас - материали по биология
08.04.2020 - 10 клас - материали по биология
08.04.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
08.04.2020 - 11 клас - материали по БЕЛ
08.04.2020 - 10 а клас - материали по руски език
08.04.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
08.04.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
08.04.2020 - 12 а клас - материали по производствена практика
08.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
08.04.2020 - 8 б клас - материали по техн. чертане
08.04.2020 - 10 б клас - материали по техн. механика
08.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по маш. елементи
08.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ- материали по проектиране
07.04. до 11.04.2020 -10 б клас - материали по производствена практика 1
07.04. до 11.04.2020 -10 б клас - материали по производствена практика 2
07.04. до 11.04.2020 -10 б клас - материали по производствена практика 3
08.04.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
08.04.2020 - 10 б клас - материали по англ. език
08.04.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
08.04.2020 - 9 а клас - материали по ЗБУТ
08.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по уч. практика по диагностика
08.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ- материали по уч. практика по ММ с ЦПУ
08.04.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
08.04.2020 - 10 б клас - материали по история
08.04.2020 - 10 а клас - материали по география
08.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
08.04.2020 - 11 а клас - материали по история
08.04.2020 - 11 б клас - материали по история
08.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ППП
08.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ЗИП - БДП
08.04.2020 - материали по ФВС
08.04.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по зап. устройства
08.04.2020 - 12 а клас - материали попрограмиране на Web дизайн
08.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. чертане
08.и 09.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по АТТ
08.04.2020 - 8 б клас - материали по БЕЛ
08.04.2020 - 10 б клас - материали по БЕЛ
08.04.2020 - 8 клас - материали по география
08.04.2020 - 8 клас - материали по география - урок
08.04.2020 - 10 клас - материали по философия
08.04.2020 - 11 клас - материали по философия
08.04.2020 - 12 клас - материали по свят и личност
09.04.2020 - 8 б клас - материали по биология
09.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по уч. практика по АТТ
09.04.2020 - 9 а клас - материали по история
09.04.2020 - 9 клас - материали по химия
09.04.2020 - 9 б клас - материали по история
09.04.2020 - 9 б клас - материали по биология
09.04.2020 - 10 а клас - материали по история
09.04.2020 - 10 б клас - материали по история
09.04.2020 - 10 клас - материали по химия - таблица
09.04.2020 - 10 б клас - материали по химия
09.04.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по аналогова схемотехника
09.04.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ Косачи
09.04.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
09.04.2020 - 9 а клас - материали по руски език
09.04.2020 - 9 б клас - материали по руски език
09.04.2020 - материали по ФВС
09.04.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
09.04.2020 - 11 а клас - материали по уч. практика по процесори и памети за РС
09.04.2020 - 12 а клас - материали по ЗИП - процесори и памети за РС
09.04.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по асемблиране
09.04.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
09.04.2020 - 9 а клас - материали по англ. език
09.04.2020 - 9 а клас - материали по електротехника
09.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по електротехника
09.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по ММ с ЦПУ
09.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
09.04.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
09.04.2020 -12 а клас - материали по англ. език
09.04.2020 - 8 б клас - материали по материалознание
09.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по уч. практика по ОПУ
09.04.2020 - 8 а клас - материали по ИТ
09.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране с ППП
09.04.2020 - 12 б клас - материали по математика
09.04.2020 - 12 клас - материали по свят и личност
09.04.2020 - 10 клас - материали по философия
09.04.2020 - 9 клас - материали по философия
09.04.2020 - 8 клас - материали по философия
09.04.2020 - 12 клас - материали по свят и личност
09.04.2020 - 10 клас - материали по философия
09.04.2020 - 9 клас - материали по философия
09.04.2020 - 8 клас - материали по философия
10.04.2020 - 9 а клас - материали по БЕЛ
10.04.2020 - 10 б клас - материали по руски език
10.04.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ - разказ
10.04.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ
10.04.2020 - 11 а клас - материали по история
10.04.2020 - 10 клас - материали по химия
10.04.2020 - 10 клас - материали по биология
10.04.2020 - 10 клас - материали по география
10.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по уч. практика по ОПУ
10.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по автотранспортна техника
10.04.2020 - 8 б клас - материали по уч. практика по ОПУ
10.04.2020 - 10 а клас - материали по история
10.04.2020 - 9 а клас - материали по биология
10.04.2020 - 9 а клас - материали по история
10.04.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по шлосерство
10.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по електротехника
10.04.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
10.04.2020 - 10 а клас - материали по англ. език
10.04.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
10.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по ЗИП - ДВГ
10.04.2020 - 8 б клас - материали по материалознание
10.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
10.04.2020 - 9 б клас - материали по англ. език
10.04.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
10.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
10.04.2020 - 10 б клас - ЦПУ- материали по техн. механика
10.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по автоматизация
10.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по автоматизация
10.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ- материали по проектиране
10.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ- материали по ТТП
10.04.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по диагностика и ремонт
11.04.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по производствена практика
10.04.2020 - материали по ФВС
10.04.2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер
10.04.2020 - 9 а клас- материали по електротехника
10.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
10.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по основи на програмирането
10.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по технология на машиностроенето
10.04.2020 - 8 б клас - материали по ИТ
10.04.2020 - 11 б клас - материали по математика
10.04.2020 - 12 б клас - материали по математика
10.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ИТ в професията
10.04.2020 - 9 б клас - материали по ИТ
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 13.04. ДО 16.04.2020 г.
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 13.04. ДО 16.04.2020 г.
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 13.04. ДО 16.04.2020 г.
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 13.04. ДО 16.04.2020 г.
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 13.04. ДО 16.04.2020 г.
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 13.04. ДО 16.04.2020 г.
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 13.04. ДО 16.04.2020 г.
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 13.04. ДО 16.04.2020 г.
13.04.2020 - 12 б клас - материали по англ. език
13.04.2020 - 10 а клас -КТТ - материали по произв. практика
13.04.2020 - 10 б клас - материали по произв. практика
13.04. и 14.04.2020 - 12 б клас -ЦПУ - материали по ЗИП - ММИ
13.04.2020 - 12 б клас -ЦПУ - материали по произв. практика
14.04.2020 - 12 б клас -ЦПУ - материали по основи на програмирането
15.04.2020 - 12 б клас -ЦПУ - материали по уч. практика по ММ с ЦПУ
13.04.2020 - 12 б клас -АТТ- материали по произв. практика
13.04.2020 - 12 б клас -АТТ- материали по ЕАТТ
13.04.2020 - 12 а клас - материали по комплексна практика
13.04.2020 - 12 а клас - материали по програмиране на Web дизайн
14.04.2020 - 10 б клас - материали по произв. практика
15.04.2020 - 10 б клас - материали по произв. практика
16.04.2020 - 10 б клас - материали по произв. практика
14.04.2020 - 12 а клас - материали по англ. език
14.04.2020 - 12 б клас - материали по англ. език
14.04.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по асемблиране
13.04.2020 - 12 клас - материали по свят и личност
14.04.2020 - 12 а клас - материали по математика
14.04.2020 - 12 а клас - тест по математика
14.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали поТТП
15.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране
14.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по инф. технологиии в професията
14.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране с ППП
14.04. до 16.04.2020 - 10 а клас - КТТ- материали по произв. практика
14.04. до 16.04.2020 - 10 а клас - КТТ- материали по произв. практика 1
14.04. до 16.04.2020 - 10 а клас - КТТ- материали по произв. практика 2
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 13.04. ДО 16.04.2020 г.
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ 13.04. ДО 16.04.2020 г.
15.04.2020 - 12 б клас - АТТ- материали по уч. практика по диагностика
15.04.2020 - 12 б клас - АТТ- материали по АТТ
15.04.2020 - 12 б клас - АТТ- материали по АТТ - 1
15.04.2020 - 12 б клас - АТТ- материали по ЗИП - БДП
15.04.2020 - 12 а клас - материали по програмиране на Web дизайн
15.04.2020 - 12 а клас- материали по уч. практика по зап. устройства
13.04. до 16.04.2020 - 10 а клас - АТТ- материали по произв. практика 1
13.04. до 16.04.2020 - 10 а клас - АТТ- материали по произв. практика 2
13.04. до 16.04.2020 - 10 а клас - АТТ- материали по произв. практика 3
13.04. до 16.04.2020 - 10 а клас - АТТ- материали по произв. практика 4
13.04. до 16.04.2020 - 10 а клас - АТТ- материали по произв. практика 5
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - 8 клас - 15.04.2020 г.
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - 8 клас - 16.04.2020 г.
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - 12 клас - 16.04.2020 г.
21.04.2020 - 8 клас - презентация по биология
21.04.2020 - 8 клас - материали по биология
21.04.2020 - 8 клас - презентация по химия
21.04.2020 - 8 клас - материали по химия
21.04.2020 - 9 б клас - материали по история
21.04.2020 - 9 б клас - материали по химия
21.04.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по аналогова схемотехника
21.04.2020 - 10 клас - материали по география
21.04.2020 - 10 клас - материали по история
21.04.2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер и ЗИП - ПС
21.04.2020 - 11 б клас - материали по история
21.04. и 22.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по ЗБУТ
21.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по учебна практика по АТТ
21.04.2020 - 9 б клас - материали по БЕЛ
21.04.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
21.04.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ - Задушница
21.04.2020 - 11 а клас - материали по периферни устройства
21.04.2020 - 9 а клас - материали по руски език
21.04.2020 - 10 б клас - материали по руски език
21.04.2020 - материали по ФВС
21.04. до 24.04.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по производствена практика
21.04. до 24.04.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по производствена практика
21.04.2020 - 9 а клас - материали по учебна практика по електротехника и ГЕ
21.04.2020 - 12 а клас - материали по ЗИП - Процесори и памети за РС
21.04.2020 - 9 а клас - материали по техн. чертане и документиране
21.04.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по ЗБУТ
21.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по автоматизация
21.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по ТТП
21.04.2020 - 8 б клас - материали по английски език
21.04.2020 - 9 б клас - материали по английски език
21.04.2020 - 12 б клас - материали по английски език
21.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
21.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
21.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
21.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по технология на машиностроенето
21.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММИ
21.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
21.04.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по ЕАТТ
21.04.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по ЗИП - ДВГ
21.04.2020 - 10 а клас - АТТ- материали по производствена практика 1
21.04.2020 - 10 а клас - АТТ- материали по производствена практика 2
21.04.2020 - 11 б клас - материали по математика
21.04.2020 - 12 б клас - АТТ- материали по инф. технологии в професията
21.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ- материали по проектиране с ППП
21.04.2020 - 9 а клас - материали по инф. технологии
21.04.2020 - 8 а клас - материали по английски език
21.04.2020 - 10 а клас - материали по английски език
21.04.2020 - 11 а клас - материали по английски език
21.04.2020 - 8 клас - материали по история 1
21.04.2020 - 8 клас - материали по история 2
21.04.2020 - 8 клас - материали по история 3
22.04.2020 - 8 а клас - материали по английски език
22.04.2020 - 8 а клас - материали по биология
22.04.2020 - 10 клас - материали по биология
22.04.2020 - 10 а клас - материали по география
22.04.2020 - 10 б клас - материали по история
22.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
22.04.2020 - 11 а клас - материали по история
22.04.2020 - 11 б клас - материали по история
22.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ППП
22.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по ММ с ЦПУ
22.04. и 23.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ЗИП - АТТ
22.04. и 24.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по АТТ
22.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. чертане
22.04.2020 - 9 а клас - материали по БЕЛ
22.04.2020 - 9 б клас - материали по БЕЛ
22.04.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ
22.04.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
22.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ЗИП - БДП
22.04.2020 - 11 клас - материали по БЕЛ - На оня свят
22.04.2020 - 10 а клас - материали по руски език
22.04.2020 - материали по ФВС
22.04.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
22.04.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
22.04.2020 - 12 а клас - материали по производствена практика
22.04.2020 - 8 б клас - материали по техн. чертане
22.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
22.04.2020 - 10 б клас - материали по техн. механика
22.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по МЕ
22.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране
22.04.2020 - 10 б клас - материали по произв. практика 1
23.04.2020 - 10 б клас - материали по произв. практика 1
22.04.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
22.04.2020 - 10 б клас - материали по англ. език
22.04.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
22.04.2020 - 9 а клас - материали по ЗБУТ
22.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по уч. практика по диагностика
22.04.2020 - 9 б клас - ЦПУ- материали по уч. практика по стругарство 1
22.04.2020 - 9 б клас - ЦПУ- материали по уч. практика по стругарство 2
22.04.2020 - 12 а клас - материали по програмиране на Web дизайн
22.04.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по ЗУ
22.04.2020 - 10 клас - материали по философия
22.04.2020 - 11 клас - материали по философия
22.04.2020 - 12 клас - материали по свят и личност
22.04.2020 - 8 клас - материали по БЕЛ
22.04.2020 - 10 клас - материали по БЕЛ
22.04.2020 - 8 а клас - материали по математика
22.04.2020 - 10 а клас - материали по математика
23.04.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
23.04.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
23.04.2020 - 8 б клас - материали по биология
23.04.2020 - 9 клас - материали по химия
23.04.2020 - 9 а клас - материали по история
23.04.2020 - 9 б клас - материали по история
23.04.2020 - 9 б клас - материали по биология
23.04.2020 - 10 а клас - материали по история
23.04.2020 - 10 б клас - материали по история
23.04.2020 - 10 а клас - материали по аналогова схемотехника
23.04.2020 - 10 б клас - материали по химия
23.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по уч. практика по АТТ
23.04.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
23.04.2020 - 9 клас - материали по руски език
23.04.2020 - материали по ФВС
23.04.2020 - 8 а клас - материали по инф. технологии
23.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране с ППП
23.04.2020 - 12 б клас - материали по математика
23.04.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
23.04.2020 - 11 а клас - материали по уч. практика по процесори и памети за РС
23.04.2020 - 12 а клас - материали по ЗИП - процесори и памети за РС
23.04.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по асемблиране
23.04.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по техн. механика
23.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по МЕ
23.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по автоматизация
23.04.2020 - 9 а клас - материали по електротехника
23.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по електротехника
23.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по ММ с ЦПУ
23.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
23.04.2020 - 8 б клас - АТТ- материали по материалознание
23.04.2020 - 10 а клас - АТТ- материали по уч. практика по ОПУ
23.04.2020 -8 клас - материали по философия
23.04.2020 - 9 клас - материали по философия
23.04.2020 - 10 клас - материали по философия
23.04.2020 - 12 клас - материали по свят и личност
22.04 до 24.04..2020 - 9 клас - материали по математика
22.04 до 24.04..2020 - 11 а клас - материали по математика
24.04.2020 - 9 а клас - материали по история
24.04.2020 - 9 а клас - материали по биология
24.04.2020 - 10 а клас - материали по история
24.04.2020 - 10 клас - материали по биология
24.04.2020 - 10 клас - презентация по биология
24.04.2020 - 10 а клас - материали по география
24.04.2020 - 10 а клас - материали по химия
24.04.2020 - 10 б клас - материали по география
24.04.2020 - 11 а клас - материали по история
24.04.2020 - 8 б клас - материали по уч. практика по ОПУ
24.04.2020 - 9 б клас - материали по уч. практика по ОПУ
24.04.2020 - 9 а клас - материали по БЕЛ
24.04.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ
24.04.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ - разказ
24.04.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по диагностика и ремонт
24.04.2020 - 10 б клас - материали по руски език
24.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
24.04.2020 - 10 б клас - материали по техн. механика
24.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по автоматизация
24.04.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по автоматизация
24.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране
24.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по ТТП
24.04.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по ЗИП - ДВГ
24.04.2020 - 8 б клас - материали по материалознание
24.04.2020 - 12 б клас - АТТ- материали по ЕАТТ
24.04.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
24.04.2020 - 10 а клас - материали по англ. език
24.04.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
24.04.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по шлосерство
24.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по електротехника и електроника
24.04.2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер
24.04.2020 - материали по ФВС
24.04.2020 - 8 б клас - материали по инф. технологии
24.04.2020 - 11 б клас - материали по математика
24.04.2020 - 12 б клас - материали по математика
24.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по инф. технологии в професията
24.04.2020 - 9 б клас - материали по инф. технологии
24.04.2020 - 9 а клас - материали по англ. език
24.04.2020 - 9 б клас - материали по англ. език
24.04.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
24.04.2020 - 10 клас - материали по БЕЛ
24.04.2020 - 12 клас - материали по БЕЛ
24.04.2020 - 8 клас - материали по БЕЛ
21.04.2020 - 12 а клас - материали по англ. език
23.04.2020 - 12 а клас - материали по англ. език
27.04.2020 - материали по ФВС
27.04.2020 - 10 а клас - материали по руски език
27.04.2020 - 9 б клас - материали по руски език
27.04.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ
27.04.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
27.04.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по техн. чертане
27.04.2020 - 9 б клас - АТТ- материали по ЗБУТ
27.04.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по БДП
27.04.2020 - 10 б клас - материали по география
27.04.2020 - 10 а клас - материали по химия
27.04.2020 - 10 клас - материали по история
27.04.2020 - 9 а клас - материали по химия
27.04.2020 - 9 клас - материали по география
27.04.2020 - 8 а клас - материали по БДП за час на класа
27.04.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по аналогова схемотехника
27.04.2020 - 12 а клас - материали по комплексна практика
27.04.2020 - 12 а клас - материали по програмиране на Web дизайн
27.04.2020 - 10 б клас - материали по уч. практика по стругарство
27.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по електротехника и електроника
27.04.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
27.04.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
27.04.2020 - 12 а клас - материали по англ. език
27.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
27.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
27.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по произв. практика
27.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
27.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
27.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
27.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММИ
27.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по пр. практика
27.04.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
27.04.2020 - 10 б клас - материали по англ. език
27.04.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
27.04.2020 - 12 б клас - материали по англ. език
27.04.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
27.04.2020 - 11 а клас - материали по уч. практика по КМ
27.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ППП
27.04.2020 - 9 б клас - материали по инф. технологии
27.04.2020 - 8 б клас - материали по уч. практика по ОПУ 1
27.04.2020 - 8 б клас - материали по уч. практика по ОПУ 2
27.04.2020 - 9 клас - материали по философия
27.04.2020 - 10 клас - материали по философия
27.04.2020 - 12 клас - материали по свят и личност
27.04.2020 - 8 клас - материали по математика
27.04.2020 - 10 клас - материали по математика
27.04.2020 - 12 а клас - материали по математика
27.04.2020 - 9 клас - материали по математика
28.04.2020 - 11 а клас - материали по периферни устройства
28.04.2020 - 8 клас - материали по биология - презентация
28.04.2020 - 8 клас - материали по биология
28.04.2020 - 8 клас - материали по химия
28.04.2020 - 9 б клас - материали по химия- презентация
28.04.2020 - 9 б клас - материали по химия
28.04.2020 - 9 б клас - материали по история
28.04.2020 - 10 а клас - материали по география
28.04.2020 - 10 клас - материали по история
28.04.2020 - 10 б клас - материали по география
28.04.2020 - 11 б клас - материали по история
28.04.и 29.04.2020 - 9 б клас - АТТ -материали по ЗБУТ
28.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по уч. практика по АТТ
28.04.2020 - 9 б клас - материали по БЕЛ
28.04.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ - разказ
28.04.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
28.04.2020 - 9 а клас - материали по уч. практика по електротехника и ГЕ
28.04.2020 - 12 а клас - материали по ЗИП - Процесори памети за РС
28.04.2020 - 9 а клас - материали по руски език
28.04.2020 - 10 б клас - материали по руски език
28.04.2020 - материали по ФВС
28.04.2020 - 9 а клас - материали по ИТ
28.04.2020 - 11 б клас - материали по математика
28.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по програмиране с ППП
28.04.2020 - 12 б клас - АТТ- материали по инф. технологии в професията
28.04.2020 - 9 а клас -материали по ТЧ и документиране
28.04.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по ЗБУТ
28.04.2020 - 11 б клас -АТТ - материали по автоматизация
28.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по ТТП
28.04.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
28.04.2020 - 9 б клас - материали по англ. език
28.04.2020 - 12 б клас - материали по англ. език
28.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
28.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
28.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
28.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по технологията на машиностроенето
28.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММИ
28.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
28.04.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по ЗИП - ДВГ
28.04.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по ЕАТТ
28.04.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
28.04.2020 - 10 а клас - материали по англ. език
28.04.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
28.04.2020 - 12 а клас - материали по англ. език
28.04.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по аналогова схемотехника
28.04.2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер и ЗИП - ПС
28.04.2020 - 8 б клас - материали по БЕЛ
28.04.2020 - 10 б клас - материали по БЕЛ
28.04.2020 - 12 б клас - материали по БЕЛ
29.04.2020 - 8 а клас - материали по английски език
29.04.2020 - 8 а клас - материали по биология
29.04.2020 - 8 а клас - материали по биология - рефлекси
29.04.2020 - 10 клас - материали по биология
29.04.2020 - 10 а клас - материали по география
29.04.2020 - 10 б клас - материали по история
29.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
29.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ППП
29.04.2020 - 11 а клас - материали по история
29.04.2020 - 11 б клас - материали по история
29.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по ММ с ЦПУ
29.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по АТТ
29.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ел. системи в АТТ
29.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. чертане
29.04.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
29.04.2020 - 11 клас - материали по БЕЛ
29.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ЗИП - БДП
29.04.2020 - 10 а клас - материали по руски език
29.04.2020 - материали по ФВС
29.04.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
29.04.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
29.04.2020 - 12 а клас - материали по производствена практика
29.04.2020 - 8 б клас - материали по техн. чертане
29.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
29.04.2020 - 10 б клас - материали по техн. механика
29.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по МЕ
29.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране
29.04.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
29.04.2020 - 10 б клас - материали по англ. език
29.04.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
29.04.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по уч. практика по диагностика
29.04.2020 - 9 а клас - материали по ЗБУТ
29.04.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по стругарство 1
29.04.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по стругарство 2
29.04.2020 - 12 а клас - материали по програмиране на Web дизайн
29.04.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по ЗУ
29.04.2020 - 12 клас - материали по свят и личност
29.04.2020 - 10 клас - материали по философия 2
29.04.2020 - 10 клас - материали по философия 1
29.04.2020 - 11 клас - материали по философия
30.04.2020 - 8 б клас - материали по биология
30.04.2020 - 8 б клас - материали по биология - рефлекси
30.04.2020 - 9 а клас - презентация по химия
30.04.2020 - 9 а клас - материали по химия
30.04.2020 - 9 б клас - материали по биология
30.04.2020 - 9 б клас - материали по химия
30.04.2020 - 10 б клас - материали по химия
30.04.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
30.04.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ - Никодим
30.04.2020 - 9 а клас - материали по руски език
30.04.2020 - 9 б клас - материали по руски език
30.04.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
30.04.2020 - 11 а клас - материали по уч. практика по процесори,памети и дънни платки
30.04.2020 - 12 а клас - материали по ЗИП - Процесори и памети за РС
30.04.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по асемблиране
30.04.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по техн. механика
30.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по автоматизация
30.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по МЕ
30.04.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
30.04.2020 - 9 а клас - материали по англ. език
30.04.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
30.04.2020 - 12 а клас - материали по англ. език
30.04.2020 - 8 б клас - материали по материалознание
30.04.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по уч. практика по ОПУ
30.04.2020 - 9 а клас - материали по история
30.04.2020 - 9 б клас - материали по история
30.04.2020 - 10 а клас - материали по история
30.04.2020 - 10 б клас - материали по история
30.04.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по уч. практика по АТТ
30.04.2020 - материали по ФВС
30.04.2020 - 8 а клас - материали по ИТ
30.04.2020 - 12 б клас - материали по Математика
30.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране с ППП
30.04.2020 - 9 а клас - материали по електротехника
30.04.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по електротехника
30.04.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по ММ с ЦПУотехника
30.04.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
30.04.2020 - 10 а клас - КТТ- материали по аналогова схемотехника
30.04.2020 - 11 а клас - материали по ПЕС
30.04.2020 - 8 клас - материали по философия
30.04.2020 - 9 клас - материали по философия
30.04.2020 - 10 клас - материали по философия
30.04.2020 - 12 клас - материали по свят и личност
04.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по ЗБУТ
04.05.2020 - материали по ФВС
04.05.2020 - 10 а клас - материали по руски език
04.05.2020 - 9 б клас - материали по руски език
04.05.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
04.05.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ - отговори тест
04.05.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
04.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ППП
04.05.2020 - 10 б клас - материали по история
04.05.2020 - 10 б клас - материали по география
04.05.2020 - 10 а клас - материали по химия
04.05.2020 - 10 а клас - материали по история
04.05.2020 - 9 б клас -ЦПУ материали по техн. чертане
04.05.2020 - 9 а клас - материали по химия
04.05.2020 - 9 клас - материали по география
04.05.2020 - 9 б клас - материали по инф. технологии
04.05.2020 - 8 б клас - материали по уч. практика по ОПУ - шлосерство
04.05.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по анал. схемотехника
04.05.2020 - 12 а клас - материали по компл. практика по специалността
04.05.2020 - 12 а клас - материали по програмиране на Web дизайн
04.05.2020 - 10 б клас - материали по уч. практика по стругарство
04.05.2020 - 11 б клас - материали по електротехника и електроника
04.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
04.05.2020 - 12 а клас - материали по англ. език
04.05.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по произв. практика
04.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
04.05.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
04.05.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
04.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
04.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
04.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММИ
04.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по произв. практика
04.05.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
04.05.2020 - 9 а клас - материали по англ. език
04.05.2020 - 10 б клас - материали по англ. език
04.05.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
04.05. и 05.05.2020 - 12 б клас - материали по англ. език
04.05.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
04.05.2020 - 11 а клас - материали по уч. практика по комп. мрежи
04.05.2020 - 8 б клас - материали по БДП - за час на класа
04.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
04.05.2020 - 9 клас - материали по философия
04.05.2020 - 12 клас - материали по свят и личност
05.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
05.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по ЗБУТ
05.05.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по уч. практика по АТТ
05.05.2020 - 8 клас - презентация по биология
05.05.2020 - 8 клас - материали по биология
05.05.2020 - 8 клас - материали по химия
05.05.2020 - 9 б клас - материали по история
05.05.2020 - 9 б клас - материали по химия
05.05.2020 - 10 а клас - материали по история
05.05.2020 - 10 а клас - материали по аналогова схемотехника
05.05.2020 - 10 клас - материали по география
05.05.2020 - 10 б клас - материали по история
05.05.2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер и ЗИП приложен софтуер
05.05.2020 - 11 а клас - материали по ПЕС
05.05.2020 - 11 б клас - материали по история
05.05.2020 - 9 б клас - материали по БЕЛ
05.05.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
05.05.2020 - 9 а клас - материали по уч. практика по електротехника и ГЕ
05.05.2020 - 12 а клас - материали по ЗИП - Процесори и памети за РС
05.05.2020 - 9 а клас - материали по руски език
05.05.2020 - 10 б клас - материали по руски език
05.05.2020 - материали по ФВС
05.05.2020 - 11 б клас - материали по математика
05.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране с ППП
05.05.2020 - 12 б клас - АТТ- материали по инф. технологии в професията
05.05.2020 - 9 а клас - материали по инф. технологии
05.05.2020 - 9 а клас - материали по техн. чертане и документиране
05.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по ЗБУТ
05.05.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по автоматизация
05.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по ТТП
05.05.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
05.05.2020 - 9 б клас - материали по англ. език
05.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език - тест
05.05.2020 - 10 а клас - материали по англ. език
05.05.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
05.05.2020 - 12 а клас - материали по англ. език - тест
05.05.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
05.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
05.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
05.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по техн. на машиностроенето
05.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММИ
05.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
04.05. до 08.05.2020 - 8 клас - материали по математика
04.05. до 08.05.2020 - 9 клас - материали по математика
04.05. до 08.05.2020 - 10 клас - материали по математика
04.05. до 08.05.2020 - 11 клас - материали по математика
04.05. до 08.05.2020 - 12 клас - материали по математика
07.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по уч. практика по АТТ
07.05.2020 - 8 б клас - материали по биология
07.05.2020 - 9 а клас - материали по история
07.05.2020 - 9 а клас - материали по химия
07.05.2020 - 9 б клас - материали по история
07.05.2020 - 9 б клас - материали по биология
07.05.2020 - 9 б клас - материали по химия
07.05.2020 - 10 а клас - материали по история
07.05.2020 - 10 б клас - материали по история
07.05.2020 - 10 клас - материали по икономика
07.05.2020 - 10 а клас - материали по аналогова схемотехника
07.05.2020 - 10 б клас - материали по химия
07.05.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
07.05.2020 - 9 клас - материали по руски език
07.05.2020 - материали по ФВС
07.05.2020 - 12 б клас - материали по математика
07.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране с ППП
07.05.2020 - 8 а клас - материали по инф. технологии
07.05.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
07.05.2020 - 11 а клас - материали по уч. практика по процесори и памети за РС
07.05.2020 - 12 а клас - материали по ЗИП - процесори и памети за РС
07.05.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по асемблиране
07.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по техн. механика
07.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по автоматизация
07.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по маш. елементи
07.05.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
07.05.2020 - 9 а клас - материали по англ. език
07.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
07.05.2020 - 12 а клас - материали по англ. език
07.05.2020 - 9 а клас - материали по електротехника
07.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по електротехника
07.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по ММ с ЦПУ
07.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
07.05.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по уч. практика по ОПУ
07.05.2020 - 8 б клас - АТТ - материали по материалознание
07.05.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по АТТ
07.05.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ЗИП - АТТ
07.05.2020 - 8 клас - материали по философия
07.05.2020 - 9 клас - материали по философия
07.05.2020 - 10 клас - материали по философия
07.05.2020 - 12 клас - материали по свят и личност
08.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по АТТ
08.05.2020 - 9 б клас - АТТ - уч. практика по ОПУ
08.05.2020 - 8 б клас - АТТ - уч. практика по ОПУ
08.05.2020 - 9 а клас - материали по история
08.05.2020 - 9 а клас - материали по биология
08.05.2020 - 10 клас - материали по география
08.05.2020 - 10 а клас - материали по история
08.05.2020 - 10 а клас - материали по химия
08.05.2020 - 10 клас - материали по биология
08.05.2020 - 10 б клас - материали по химия
08.05.2020 - 11 а клас - материали по история
08.05.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ
08.05.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по диагностика
08.05.2020 - 8 клас - материали по предприемачество
08.05.2020 - 10 б клас - материали по руски език
08.05.2020 - 9 а клас - материали по БЕЛ
08.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
08.05.2020 - 10 б клас - материали по техн. механика
08.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по автоматизация
08.05.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по автоматизация
08.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране
08.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по ТТП
08.05.2020 - 9 б клас - материали по англ. език
08.05.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
08.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
08.05.2020 - 10 а клас - материали по англ. език - тест
08.05.2020 - 11 а клас - материали по англ. език - тест
08.05.2020 - 9 а клас - материали по електротехника
08.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
08.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
08.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по технология на машиностроенето
08.05.2020 - 8 б клас - материали по материалознание
08.05.2020 - 12 б клас - АТТ- материали по ЕАТТ
08.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по шлосерство
08.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по електротехника
08.05.2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер
08.05.2020 - материали по ФВС
08.05.2020 - 9 б клас - материали по инф. технологии
08.05.2020 - 11 б клас - материали по математика
08.05.2020 - 12 б клас - материали по математика
08.05.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по инф. технологии в професията
08.05.2020 - 8 б клас - материали по инф. технологии
11.05.2020 - 9 клас - материали по география
11.05.2020 - 9 а клас - материали по химия
11.05.2020 - 10 клас - материали по история
11.05.2020 - 10 а клас - материали по химия
11.05.2020 - 10 б клас - материали по география
11.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
11.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по ЗБУТ
11.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по техн. чертане
11.05.2020 - 8 б клас - материали по уч. практика по ОПУ
11.05.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
11.05.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ
11.05.2020 - 9 б клас - материали по руски език
11.05.2020 - 10 а клас - материали по руски език
11.05.2020 - материали по ФВС
11.05.2020 - 9 б клас - материали по инф. технологии
11.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ППП
11.05.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
11.05.2020 - 11 а клас - материали по уч. практика по комп. мрежи
11.05.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
11.05.2020 - 10 б клас - материали по англ. език
11.05.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
11.05.и 12.05.2020 - 12 б клас - материали по англ. език
11.05.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
11.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
11.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
11.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММИ
11.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по производствена практика
11.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
11.05.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
11.05.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по произв. практика
11.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
11.05.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
11.05.2020 - 12 а клас - материали по англ. език
11.05.2020 - 10 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по стругарство
11.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по електротехника и електроника
11.05.2020 - 10 а клас - КТТ- материали по анал. схемотехника
11.05.2020 - 12 а клас - материали по компл. практика по специалността
11.05.2020 - 12 а клас - материали по програмиране на Web дизайн
11.05.2020 - 9 клас - материали по философия
11.05.2020 - 12 клас - материали по свят и личност
11.05.2020 - 8 клас - материали по математика
11.05.2020 - 9 клас - материали по математика
11.05.2020 - 10 клас - материали по математика
11.05.2020 - 11 клас - материали по математика
12.05.2020 - 8 а клас - материали по биология
12.05.2020 - 8 а клас - презентация по биология
12.05.2020 - 8 клас - материали по химия
12.05.2020 - 8 б клас - материали по биология
12.05.2020 - 9 б клас - материали по история
12.05.2020 - 10 а клас - материали по аналогова схемотехника
12.05.2020 - 10 а клас - материали по география
12.05.2020 - 10 клас - материали по история
12.05.и 13.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по ЗБУТ
12.05.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по уч. практика по АТТ
12.05.2020 - 9 б клас - материали по БЕЛ
12.05.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
12.05.2020 - 9 а клас - материали по уч. практика по електротехника и ГЕ
12.05.2020 - 12 а клас - материали по процесори и памети за РС - ЗИП
12.05.2020 - 9 а клас - материали по руски език
12.05.2020 -10 б клас - материали по руски език
12.05.2020 - 9 клас - тест по химия
12.05.2020 -материали по ФВС
12.05.2020 - 9 а клас - материали по техн. чертане и документиране
12.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по ЗБУТ
12.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по автоматизация
12.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ- материали по ТТП
12.05.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
12.05.2020 - 9 б клас - материали по англ. език
12.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
12.05.2020 -10 а клас - материали по англ. език
12.05.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
12.05.2020 - 12 а клас - материали по англ. език
12.05.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
12.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по ММ с ЦПУ
12.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по основи на програмирането
12.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по техн. на машиностроенето
12.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ- материали по ЗИП - ММИ
12.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ- материали по основи на програмирането
12.05.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по ЕАТТ
12.05.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по ЗИП -ДВГ
12.05.2020 - 9 а клас - материали по ИТ
12.05.2020 - 11 б клас - материали по математика
12.05.2020 - 12 б клас - АТТ- материали по инф. технологии в професията
12.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ- материали по проектиране с ППП
12.05.2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер и ЗИП - ПС
13.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
13.05.2020 - 8 а клас - материали по биология
13.05.2020 - 10 клас - презентация по биология
13.05.2020 - 10 клас - материали по биология
13.05.2020 - 10 а клас - материали по география
13.05.2020 - 10 б клас - материали по история
13.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ППП
13.05.2020 - 11 а клас - материали по история
13.05.2020 - 11 б клас - материали по история
13.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по ММ с ЦПУ
13.05.2020 - 12 б клас - АТТТ - материали по ел. системи в АТТ
13.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по АТТ
13.05.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по уч. практика по диагностика
13.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ- материали по уч. практика по стругарство
13.05.2020 - 9 а клас - материали по ЗБУТ
13.05.2020 - 9 а клас - материали по ЗБУТ 1
13.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по техн. чертане
13.05.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
13.05.2020 - 11 клас - материали по БЕЛ
13.05.2020 - 10 а клас - материали по руски език
13.05.2020 - материали по ФВС
13.05.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
13.05.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
13.05.2020 - 12 а клас - материали по производствена практика
13.05.2020 - 8 б клас - материали по ТЧ
13.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по техн. механика
13.05.2020 - 10б клас - ЦПУ - материали по техн. механика
13.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по маш. елементи
13.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране
13.05.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
13.05.2020 - 10 б клас - материали по англ. език
13.05.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
13.05.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по ЗУ
13.05.2020 - 12 а клас - материали по програмиране на Web дизайн
14.05.2020 - 8 б клас - материали по биология
14.05.2020 - 9 клас - материали по история
14.05.2020 - 9 б клас - материали по химия
14.05.2020 - 10 а клас - материали по история
14.05.2020 - 10 б клас - материали по история
14.05.2020 - 10 а клас - материали по аналогова схемотехника
14.05.2020 - 10 б клас - материали по химия
14.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
14.05.2020 - 12 б клас - АТТ - материали по ЗИП АТТ
14.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по уч. практика по АТТ
14.05.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
14.05.2020 - 9 клас - материали по руски език
13.05.2020 - 12 клас - материали по свят и личност
14.05.2020 - 9 а клас - тест по химия
14.05.2020 - материали по ФВС
13.05.2020 - 10 клас - материали по философия
13.05.2020 - 11 клас - материали по философия
14.05.2020 - 8 а клас - материали по инф. технологии
14.05.2020 - 12 б клас - материали по математика
14.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по проектиране с ППП
14.05.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
14.05.2020 - 11 а клас - материали по уч. практика по процесори и памети за РС
14.05.2020 - 12 а клас - материали по ЗИП - процесори и памети за РС
14.05.2020 - 12 а клас - материали по уч. практика по асемблиране
14.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по техн. механика
14.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по автоматизация
14.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по МЕ
14.05.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
14.05.2020 - 9 а клас - материали по англ. език
14.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
14.05.2020 - 12 а клас - материали по англ. език
14.05.2020 - 9 а клас - материали по електротехника
14.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по електротехника
14.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по ММ с ЦПУ
14.05.2020 - 12 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
14.05.2020 - 10 а клас - АТТ- материали по уч. практика по ОПУ
14.05.2020 - 8 б клас - материали по материалознание
14.05.2020 - 10 клас - материали по философия
14.05.2020 - 9 клас - материали по философия
14.05.2020 - 8 клас - материали по философия
15.05.2020 - 9 а клас - материали по биология
15.05.2020 - 10 а клас - материали по химия
15.05.2020 - 10 клас - материали по биология
15.05.2020 - 10 б клас - материали по химия
15.05.2020 - 11 б клас - материали по АТТ
15.05.2020 - 9 б клас - материали по уч. практика по ОПУ
15.05.2020 - 8 б клас - материали по уч. практика по ОПУ
15.05.2020 - 8 б клас - материали по материалознание
15.05.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ
15.05.2020 - 9 а клас - материали по БЕЛ
15.05.2020 - 10 клас - презентация по биология
15.05.2020 - 10 б клас - материали по руски език
15.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
15.05.2020 - 10 б клас - ЦПУ- материали по техн. механика
15.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по автоматизация
15.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по автоматизация
15.05.2020 - 9 а клас - материали по електротехника
15.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
15.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по основи на програмирането
15.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по технология на машиностроенето
15.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
15.05.2020 - 10 а клас - материали по англ. език
15.05.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
15.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по шлосерство
15.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по електротехника
15.05.2020 - 9 а клас - материали по история
15.05.2020 - 10 клас - материали по география
15.05.2020 - 10 а клас - материали по история
15.05.2020 - 10 клас - материали по икономика
15.05.2020 - 11 а клас - материали по история
15.05.2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер
15.05.2020 - материали по ФВС
15.05.2020 - 9 а клас - материали по англ. език
15.05.2020 - 9 б клас - материали по англ. език
15.05.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
15.05.2020 - 8 б клас - материали по инф. технологии
15.05.2020 - 9 б клас - материали по инф. технологии
15.05.2020 - 11 б клас - материали по математика
18.05.2020 - 9 а клас - материали по БДП за час на класа
18.05.2020 - 9 клас - материали по география
18.05.2020 - 10 клас - материали по история
18.05.2020 - 10 б клас - материали по география
18.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
18.05.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
18.05.2020 - 9 а клас - материали по руски език
18.05.2020 - 10 а клас - материали по руски език
18.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по техническо чертане
18.05.2020 - 11 б клас - АТТ -материали по ЕАТТ
18.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по ЗБУТ
18.05.2020 - 8 б клас - АТТ - материали по уч. практика по ОПУ
18.05.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ
18.05.2020 - 11 клас - материали по предприемачество
18.05.2020 - материали по ФВС
18.05.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
18.05.2020 - 11 а клас - материали по уч. практика по комп. мрежи
18.05.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
18.05.2020 - 10 б клас - материали по англ. език
18.05.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
18.05.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
18.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
18.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
18.05.2020 - 9 а клас - материали по химия
18.05.2020 - 10 а клас - материали по химия
18.05.2020 - 9 б клас - материали по инф. технологии
18.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ППП
18.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
18.05.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
18.05.2020 - 10 б клас - материали по уч. практика по стругарство
18.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по електротехника
18.05.2020 - 10 а клас - КТТ- материали по аналогова схемотехника
18.05.2020 - 9 клас - материали по философия
19.05.2020 - 11 а клас - материали по периферни устройства
19.05.2020 - 8 клас - презентация по биология
19.05.2020 - 8 а клас - материали по биология
19.05.2020 - 8 клас - материали по химия
19.05.2020 - 8 б клас - материали по биология
19.05.2020 - 9 а клас - материали по ИТ
19.05.2020 - 9 б клас - материали по история
19.05.2020 - 9 б клас - материали по химия
19.05.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по аналогова схемотехника
19.05.2020 - 10 а клас - материали по география
19.05.2020 - 10 клас - материали по история
19.05.2020 - 10 б клас - материали по география
19.05.2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер и ЗИП - ПС
19.05.2020 - 11 б клас - материали по история
19.05.2020 - 11 б клас - материали по математика
19.05.2020 - 9 а клас - материали по руски език
19.05.и 20.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по ЗБУТ
19.05.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
19.05.2020 - 10 б клас - материали по руски език
19.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
20.05. и 22.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по АТТ
20.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по ТЧ
19.05.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
19.05.2020 - 9 а клас - материали по уч. практика по електротехника и ГЕ
19.05.2020 - материали по ФВС
19.05.2020 - 9 а клас - материали по техн. чертане и документиране
19.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по ЗБУТ
19.05.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по автоматизация
19.05.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
19.05.2020 - 10 б клас - материали по англ. език
19.05.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
19.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
19.05.2020 - 10 а клас - материали по англ. език
19.05.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
19.05.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
19.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
19.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
19.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по технология на машиностроенето
20.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
20.05.2020 - 10 а клас - материали по география
20.05.2020 - 10 б клас - материали по история
20.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
20.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по ППП
20.05.2020 - 11 а клас - материали по история
20.05.2020 - 11 б клас - материали по история
20.05.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
20.05.2020 - 10 а клас - материали по руски език
20.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по стругарство
20.05.2020 - 9 а клас - материали по ЗБУТ
20.05.2020 - 11 клас - материали по БЕЛ
20.05.2020 - 10 клас - материали по икономика
20.05.2020 - материали по ФВС
20.05.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
20.05.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
20.05.2020 - 8 б клас - материали по техн. чертане
20.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
20.05.2020 - 10 б клас - материали по техн. механика
20.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по МЕ
20.05.2020 - 8 клас - презентация по биология
20.05.2020 - 8 клас - материали по биология
20.05.2020 - 10 клас - материали по биология
20.05.2020 - 8 клас - материали по физика
20.05.2020 - 10 клас - материали по физика
20.05.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
20.05.2020 - 9 а клас - материали по англ. език
20.05.2020 - 10 клас - материали по философия
20.05.2020 - 10 клас - материали по философия
21.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
21.05.2020 - 8 а клас - материали по инф. технологии
21.05.2020 - 9 клас - материали по история
21.05.2020 - 10 а клас - материали по история
21.05.2020 - 10 б клас - материали по история
21.05.2020 - 10 а клас - материали по аналогова схемотехника
21.05.2020 - 11 клас - материали по БЕЛ
21.05.2020 - 9 а клас - материали по руски език
21.05.2020 - материали по ФВС
21.05.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
21.05.2020 - 11 а клас - материали по уч. практика процесори и памети за РС
21.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по техн. механика
21.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по автоматизация
21.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по МЕ
21.05.2020 - 9 а клас - материали по електротехника
21.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по електротехника
21.05.2020 - 11 б клас - материали по уч. практика по ММ с ЦПУ
21.05.2020 - 8 б клас - материали по материалознание
21.05.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по уч. практика по ОПУ
21.05.2020 - 8 б клас - материали по биология
21.05.2020 - 9 а клас - материали по химия
21.05.2020 - 9 б клас - материали по биология
21.05.2020 - 9 б клас - материали по химия
21.05.2020 - 10 б клас - материали по химия
21.05.2020 - 8 клас - материали по математика
21.05.2020 - 9 клас - материали по математика
21.05.2020 - 10 клас - материали по математика
21.05.2020 - 11 клас - материали по математика
21.05.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
21.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по уч. практика по АТТ
22.05.2020 - 9 а клас - материали по история
22.05.2020 - 10 клас - материали по география
22.05.2020 - 10 а клас - материали по история
22.05.2020 - 11 а клас - материали по история
22.05.2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер
22.05.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
22.05.2020 - 10 б клас - материали по руски език
22.05.2020 - 8 б клас - материали по материалознание
22.05.2020 - 11 клас - материали по БЕЛ
10 клас - материали по икономика 1
10 клас - материали по икономика 2
22.05.2020 - материали по ФВС
21.05.2020 - 8 клас - материали по философия
21.05.2020 - 9 клас - материали по философия
21.05.2020 - 10 клас - материали по философия
22.05.2020 - 8 б клас - материали по инф. технологии
22.05.2020 - 9 б клас - материали по инф. технологии
22.05.2020 - 11 б клас - материали по математика
22.05.2020 - 9 а клас - материали по електротехника
22.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
22.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
22.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по технология на машиностроенето
22.05.2020 - 9 а клас - материали по биология
22.05.2020 - 10 клас - материали по биология
22.05.2020 - 10 а клас - материали по химия
22.05.2020 - 10 а клас - материали по химия
22.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
22.05.2020 - 10 а клас - материали по англ. език
22.05.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
22.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по шлосерство
22.05.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по електротехника
22.05.2020 - 9 б клас - материали по англ. език
22.05.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
26.05.2020 - 9 б клас - материали по история
26.05.2020 - 10 клас - материали по география
26.05.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по аналогова схемотехника
26.05.2020 - 10 клас - материали по история
26.05.2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер и ЗИП - ПС
26.05.2020 - 11 б клас - материали по история
26.05.и 27.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по ЗБУТ
26.05.2020 - 10 б клас - материали по руски език
26.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
26.05.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
26.05.2020 - 9 а клас - материали по уч. практика по електротехника и ГЕ
26.05.2020 - материали по ФВС
26.05.2020 - 9 а клас - материали по информационни технологии
26.05.2020 - 11 б клас - материали по математика
26.05.2020 - 9 а клас - СОП - материали по работа с комп. във фирмата
26.05.2020 - 9 а клас - материали по техн. чертане и документиране
26.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по ЗБУТ
26.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по автоматизация
26.05.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
26.05.2020 - 9 б клас - материали по англ. език
26.05.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
26.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
26.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
26.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по техн. на машиностроенето
26.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
26.05.2020 - 10 а клас - материали по англ. език
26.05.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
26.05.2020 - 8 а клас - материали по биология
26.05.2020 - 8 б клас - материали по биология
26.05.2020 - 8 клас - материали по химия
26.05.2020 - 9 б клас - материали по химия
27.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
27.05.2020 - 10 а клас - материали по география
27.05.2020 - 10 б клас - материали по история
27.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
27.05.2020 - 11 а клас - материали по история
27.05.2020 - 11 б клас - материали по история
27.05. и 29.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по АТТ
27.05.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
27.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. чертане
27.05.2020 - 9 а клас - материали по ЗБУТ
27.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по стругарство
27.05.2020 - 11 клас - материали по БЕЛ
27.05.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
27.05.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
27.05.2020 - 10 а клас - материали по руски език
27.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ППП
27.05.2020 - 9 а клас - СОП - работа с комп. във фирмата
27.05.2020 - 8 б клас - материали по техн. чертане
27.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
27.05.2020 - 10 б клас - ЦПУ- материали по техн. механика
27.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по МЕ
27.05.2020 - 8 а клас - материали по биология
27.05.2020 - 10 клас - материали по биология
27.05.2020 - материали по ФВС
27.05.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
27.05.2020 - 10 б клас - материали по англ. език
27.05.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
28.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
28.05.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
28.05.2020 - 9 клас - материали по история
28.05.2020 - 10 а клас - материали по история
28.05.2020 - 10 б клас - материали по история
28.05.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по аналогова схематехника
28.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по уч. практика по АТТ
28.05.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
28.05.2020 - 9 клас - материали по руски език
28.05.2020 - 10 клас - материали по икономика
28.05.2020 - 8 клас - материали по предприемачество
28.05.2020 - материали по ФВС
27.05.2020 - 10 клас - материали по философия
27.05.2020 - 10 клас - материали по философия
28.05.2020 - 8 а клас - материали по инф. технологии
28.05.2020 - 9 а клас - СОП - материали по уч. практика по машинопис и текстообработка
28.05.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
28.05.2020 - 11 а клас - материали по уч. практика по процесори и памети за РС
28.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по техн. механика
28.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ -материали по автоматизация
28.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ -материали по МЕ
28.05.2020 - 9 а клас -материали по електротехника
28.05.2020 - 9 б клас - АТТ- материали по електротехника
28.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ -материали по уч. практика по ММ с ЦПУ
28.05.2020 - 8 б клас -материали по материалознание
28.05.2020 - 10 а клас - АТТ- материали по уч. практика по ОПУ
28.05.2020 - 8 клас - презентация по биология
28.05.2020 - 8 б клас - материали по биология
28.05.2020 - 9 клас - презентация по биология
28.05.2020 - 9 а клас - материали по химия
28.05.2020 - 9 б клас - материали по химия
28.05.2020 - 9 б клас - материали по биология
28.05.2020 - 10 клас - презентация по химия
28.05.2020 - 10 б клас - материали по химия
28.05.2020 - 8 клас - материали по математика
28.05.2020 - 9 клас - материали по математика
28.05.2020 - 10 клас - материали по математика
28.05.2020 - 11 клас - материали по математика
29.05.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
29.05.2020 - 9 а клас - материали по история
29.05.2020 - 10 клас - материали по география
29.05.2020 - 10 а клас - материали по история
29.05.2020 - 11 а клас - материали по история
29.05.2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер
29.05.2020 - 9 а клас - материали по БЕЛ
29.05.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ
29.05.2020 - 10 б клас - материали по руски език
29.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по уч. практика по ОПУ
29.05.2020 - 8 б клас - материали по уч. практика по ОПУ
29.05.2020 - 8 б клас - материали по материалознание
29.05.2020 - 9 б клас - ЦПУ- материали по уч. практика по шлосерство
29.05.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по електротехника
29.05.2020 - материали по ФВС
29.05.2020 - 8 б клас - материали по инф. технологии
29.05.2020 - 9 б клас - материали по инф. технологии
29.05.2020 - 11 б клас - материали по математика
29.05.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
29.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по автоматизация
29.05.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по автоматизация
29.05.2020 - 9 б клас - материали по англ. език
29.05.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
29.05.2020 - 9 а клас - материали по електротехника
29.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
29.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ОП
29.05.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по технология на машиностроенето
29.05.2020 - 9 а клас - материали по биология
29.05.2020 - 10 клас - материали по биология
29.05.2020 - 10 а клас - материали по химия
29.05.2020 - 10 б клас - презентация по химия
29.05.2020 - 10 б клас - материали по химия
29.05.2020 - 10 клас - презентация по биология
28.05.2020 - 8 клас - материали по философия
28.05.2020 - 9 клас - материали по философия
28.05.2020 - 10 клас - материали по философия
01.06.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по техн. чертане
01.06.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по ЕАТТ
01.06.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ
01.06.2020 - 9 б клас - материали по БДП за час на класа
01.06.2020 - 9 клас - материали по география
01.06.2020 - 10 клас - материали по история
01.06.2020 - 10 б клас - материали по география
01.06.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
01.06.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
01.06.2020 - 10 а клас - материали по руски език
01.06.2020 - материали по ФВС
01.06.2020 - 9 б клас - материали по инф. технологии
01.06.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ППП
01.06.2020 - 11 а клас - материали по уч. практика по комп. мрежи
01.06.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
01.06.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
01.06.2020 - 10 б клас - материали по англ. език
01.06.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
01.06.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по електротехника
01.06.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
01.06.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
01.06.2020 - 9 а клас - материали по химия
01.06.2020 - 10 а клас - материали по химия
01.06.2020 - 10 клас - презентация по химия
01.06.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
01.06.2020 -11 а клас - материали по англ. език
01.06.2020 - 10 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по стругарство
01.06.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по електротехника
01.06.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по аналогова схемотехника
02.06.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
02.06.2020 - 11 клас - материали по БЕЛ
02.06.2020 - 9 клас - материали по руски език
02.06.2020 - 10 клас - материали по руски език
02.06.и 03.06.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по ЗБУТ
02.06.2020 - 9 б клас - материали по история
02.06.2020 - 10 а клас - материали по география
02.06.2020 - 11 б клас - материали по история
02.06.2020 - 11 б клас - материали по математика
02.06.2020 - 9 а клас - материали по уч. практика по електротехника и ГЕ
02.06.2020 - 9 а клас - материали по ИТ
02.06.2020 - 9 а клас - СОП - материали по работа с компютър във фирмата
02.06.2020 - материали по ФВС
02.06.2020 - 9 а клас - материали по техн. чертане и документиране
02.06.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по ЗБУТ
02.06.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по автоматизация
02.06.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
02.06.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
02.06.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по електротехника
02.06.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ММ с ЦПУ
02.06.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по основи на програмирането
02.06.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по технология на машиностроенето
02.06.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по ЕАТТ
02.06.2020 - 11 б клас - АТТ- материали по ЗИП - ДВГ
02.06.2020 - 10 а клас - КТТ- материали по аналогова схемотехника
02.06.2020 - 11 а клас - материали по ПС и ЗИП - ПС
02.06.2020 - 8 а клас - материали по биология
02.06.2020 - 8 а клас - презентация по биология
02.06.2020 - 8 клас - материали по химия
02.06.2020 - 8 б клас - материали по биология
02.06.2020 - 8 б клас - презентация по биология 2
02.06.2020 - 8 б клас - презентация по биология 1
02.06.2020 - 9 б клас - материали по химия
02.06.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
02.06.2020 - 10 а клас - материали по англ. език
02.06.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
03.06.2020 - 11 клас - материали по БЕЛ
03.06.2020 - 9 клас - материали по БЕЛ
03.06.2020 - 10 а клас - материали по руски език
03.06.2020 - 9 а клас - материали по ЗБУТ
03.06.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по стругарство
03.06. и 05.06.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по АТТ
03.06.2020 - 9 б клас - материали по техн. чертане
03.06.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
03.06.2020 - 10 а клас - материали по география
03.06.2020 - 10 б клас - материали по история
03.06.2020 - 11 а клас - материали по история
03.06.2020 - 11 б клас - материали по история
03.06.2020 - 11 клас - материали по БЕЛ
03.06.2020 - 10 клас - материали по икономика
03.06.2020 -8 клас - материали по предприемачество
03.06.2020 - 11 клас - материали по предприемачество
03.06.2020 - материали по ФВС
03.06.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по ППП
03.06.2020 - 9 а клас - СОП - материали по работа с комп. във фирмата
03.06.2020 - 11 а клас - материали по процесори и памети за РС
03.06.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
03.06.2020 - 8 б клас - материали по ТЧ
03.06.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
03.06.2020 - 10 б клас - материали по техн. механика
03.06.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по МЕ
03.06.2020 - 8 а клас - материали по биология
03.06.2020 - 8 а клас - презентация по биология 2
03.06.2020 - 8 а клас - презентация по биология 1
03.06.2020 - 10 клас - материали по биология
03.06.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
04.06.2020 - 11 б клас - материали по БЕЛ
04.06.2020 - 9 клас - материали по руски език
04.06.2020 -11 б клас - АТТ - материали по уч. практика по АТТ
04.06.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
04.06.2020 - 9 клас - материали по история
04.06.2020 - 10 а клас - материали по история
04.06.2020 - 10 а клас - КТТ - материали по аналогова схемотехника
04.06.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по БДП
04.06.2020 - материали по ФВС
04.06.2020 - 11 а клас - материали по уч. практика по процесори и паммети за РС
04.06.2020 - 11 а клас - материали по дънни платки за РС
04.06.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по техн. механика
04.06.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по МЕ
04.06.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по автоматизация
04.06.2020 - 9 а клас - материали по електротехника
04.06.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по електротехника
04.06.2020 - 11 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по ММ с ЦПУ
04.06.2020 - 8 б клас - материали по материалознание
04.06.2020 - 10 а клас - АТТ - материали по уч. практика по ОПУ
04.06.2020 - 8 б клас - материали по биология
04.06.2020 - 8 б клас - презентация по биология
04.06.2020 - 9 а клас - материали по химия
04.06.2020 - 9 б клас - материали по биология
04.06.2020 - 9 б клас - презентация по биология
04.06.2020 - 9 б клас - материали по химия
04.06.2020 - 10 б клас - материали по химия
04.06.2020 - 8 а клас - материали по ИТ
04.06.2020 - 9 а клас - СОП - материали по уч. практика по работа с компютър във фирмата
05.06.2020 - 8 б клас - материали по материалознание
05.06.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по уч. практика по ОПУ
05.06.2020 - 8 б клас - материали по уч. практика по ОПУ
05.06.2020 - 11 а клас - материали по приложен софтуер
05.06.2020 - 9 а клас - материали по БЕЛ
05.06.2020 - 10 б клас - материали по руски език
05.06.2020 - 11 а клас - материали по БЕЛ
05.06.2020 - материали по ФВС
05.06.2020 - 9 а клас - материали по история
05.06.2020 - 10 а клас - материали по история
05.06.2020 - 11 а клас - материали по история
05.06.2020 - 10 клас - материали по география
04.06.2020 - 8 б клас - материали по англ. език
04.06.2020 - 9 а клас - материали по англ. език
05.06.2020 - 9 б клас - материали по англ. език
05.06.2020 - 11 б клас - материали по англ. език
05.06.2020 - 8 б клас - материали по инф. технологии
05.06.2020 - 11 б клас - материали по математика
05.06.2020 - 9 б клас - материали по инф. технологии
05.06.2020 - 9 б клас - АТТ - материали по техн. механика
05.06.2020 - 10 б клас - материали по техн. механика
05.06.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по автоматизация
05.06.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по автоматизация
05.06.2020 - 9 а клас - материали по електротехника
05.06.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по ЗИП - ММ с ЦПУ
05.06.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по основи на програмирането
05.06.2020 - 11 б клас - ЦПУ- материали по технология на машиностроенето
05.06.2020 - 9 а клас - материали по биология
05.06.2020 - 9 а клас - презентация по биология
05.06.2020 - 10 а клас - материали по химия
05.06.2020 - 10 а клас - презентация по химия
05.06.2020 - 10 клас - материали по биология
05.06.2020 - 10 б клас - материали по химия
05.06.2020 - 8 клас - материали по математика
05.06.2020 - 9 клас - материали по математика
05.06.2020 - 10 клас - материали по математика
05.06.2020 - 8 а клас - материали по англ. език
05.06.2020 - 10 а клас - материали по англ. език
05.06.2020 - 11 а клас - материали по англ. език
05.06.2020 - 9 б клас - ЦПУ - материали по уч. практика по шлосерство
05.06.2020 - 11 б клас - АТТ - материали по електротехника