ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Документи за учебната 2022 - 2023 година

 

 

Прикачени документи

Образователна услуга - Диплома
Образователна услуга - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1
Образователна услуга - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2
Образователна услуга - Дубликат
Образователна услуга - удостов. проф. обучение и СПК
Образователна услуга - европейско прил дипл. СО
Образователна услуга - европейско прил. проф. квалиф.
Образователни услуги - Приемане и преместване
Образователни услуги - Дубликати
Образователни услуги - заявление за ДЗИ, сесия май - юни, учебна 2019/2020 г.
Образователни услуги - заявление за НВО - чужд език -10 клас, сесия юни, учебна 2019/2020 г.
Образователни услуги - заявление за НВО - дигитални компетентности -10 клас, сесия юни, учебна 2019/2020 г.
Стратегия за развитието за периода 2020 - 2024 г.
Условия за получаване на стипендии за І учебен срок на учебната 2022/2023 г.
Училищни учебни планове за спец КТТ - 8 до 12 клас
Училищни учебни планове за спец АТТ - 8 до 12 клас
Училищни учебни планове за спец ЦПУ - 8 до 12 клас
Училищни учебни планове за СФО - 9 до 11 клас
Годишен план за работата на ПГМЕТ "Девети май"
Училищни учебни планове за спец Стругар- СОП - 8 клас
Правилник за ВТР
Правилник за дейността на училището
План за квалификацията на пед. специалисти за учебната 2022/2023 г.
Планове на МО и ПДК за учебната 2022/ 2023 г.
Информация за формите на обучение
Програми за преодоляване на обучителни затруднения и други
Програма за равен достъп
График консултации 1 срок на учебната 2022-2023 г.
График писмени изпитвания 1 срок на учебната 2022-2023 г.
План за изпълнение на стратегията за учебната 2022-2023 г.
Седмично разписание за 1 срок на учебната 2022-2023 г.
Условия за получаване на стипендии за ІІ учебен срок на учебната 2022/2023 г.