ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Документи за учебната 2020 - 2021 година

 

 

Прикачени документи

Образователна услуга - Диплома
Образователна услуга - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1
Образователна услуга - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2
Образователна услуга - Дубликат
Образователна услуга - удостов. проф. обучение и СПК
Образователна услуга - европейско прил дипл. СО
Образователна услуга - европейско прил. проф. квалиф.
Образователни услуги - Приемане и преместване
Образователни услуги - Дубликати
Образователни услуги - заявление за ДЗИ, сесия май - юни, учебна 2019/2020 г.
Образователни услуги - заявление за НВО - чужд език -10 клас, сесия юни, учебна 2019/2020 г.
Образователни услуги - заявление за НВО - дигитални компетентности -10 клас, сесия юни, учебна 2019/2020 г.
Училищни учебни планове за спец КТТ - 8 до 12 клас
Училищни учебни планове за спец АТТ - 8 до 12 клас
Училищни учебни планове за спец ЦПУ - 8 до 9 клас
Училищни учебни планове за спец ЦПУ - 11 до 12 клас
Училищни учебни планове за СФО
Годишен план за работата на ПГМЕТ "Девети май"
График за консултации за 1 учебен срок
Организация на учебния ден
План за квалификацията
Планове на работа на методичните обединения
Правилник за дейността на ПГМЕТ "Девети май"
Правила свързани с ограничаването на Ковид 19
Правилник за ВТР
Седмично разписание за 1 учебен срок
План за изпълнение на стратегията за периода 2020 - 2024 г.
Заповед за провеждане на ДИ за ППК
Условия за получаване на стипендии за 1 учебен срок
График на писмените идпитвания за 1 учебен срок
Седмично разписание за 2 учебен срок
Условия за получаване на стипендии за 2 учебен срок
График на провеждане на консултации през 2 учебен срок
Информация за формите за обучение през учебната 2021/2022 г.
Мерки за повишаване на качеството на образование
Етичен кодекс
Програма за предоставяне на равни възможности
Стратегия за развитието за периода 2020 - 2024 г.
Стратегия за превенция на ранното напускане на ученици
Допълнителна информация за формите на обучение