ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Обществен съвет

Със заповед №РД-24-274/24.10.2016 г. на Директора на ПГМЕТ „Девети май“ е определен броят на членовете на Обществения съвет-5 (пет), като не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в Обществения съвет са родители на ученици от училището.

 

Със заповед №РД-08-1050/14.10.2016 г.  на Началника на РУО-Плевен е определена Цветанка Тончева Тончева за представител на министъра на образованието и науката, а Свобода Николова Анзърова-за резервен член.

Прикачени документи

Заповед