ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Училищно настоятелство

Сдружение училищно настоятелство ПГМЕТ „9-ти май” съгасно заповед №РД-09-332/ 07.04.2003г. на Министъра на МОН

  • Таня Йорданова Стефанова – Председател
  • Петъо Димитров Йотов
  • Георги Петров Георгиев
  • Димитринка Цветанова Иванова
  • Емил Дончев Тодоров
  • Пламен Витков Цветанов
  • Илиян Ценов Вълов
  • Кирил Йорданов Керемедчиев
  • Цеца Илиева Иванова
  • Пешо Иванов Пешев