ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Списък на педагогическите специалисти в ПГМЕТ „Девети май” гр. Червен бряг за учебната 2020/2021 година

 Името и авторитета на училището се гради от неговите учители. Мисията на учителя е със своя професионализъм да създава не само специалисти, но и достойни хора.

 Заслуга за развитието и просперитета на ПГМЕТ “Девети май” имат всичките над 200 учители, оставили своя диря през годините. В момента професионалното и техническо обучение се осъществява от 9 инженери и специалисти в различни области.

 Значителен е техния принос за подготовката на средни техници в областта на електрониката, машиностроенето, транспорта и леката промишленост. На висота е преподаването на общообразователните дисциплини. Тук се трудят високо квалифицирани учители, със свой принос в подготовката на учениците.

 Учителският колектив следва традициите на своите достойни предшественици като ги развива и обогатява с най-новите педагогически и научни достижения. Учителската колегия непрекъснато се обновява и сега в гимназията работят 15 млади специалисти с висше образование.

 Благодарение на неспокойния и търсещ дух и на постоянния стремеж към самоусъвършенстване се изгражда съвременния облик на учителския колектив на ПГМЕТ “Девети май”, отстояващ убеждението, че светът не само трябва да бъде обяснен, но и промене

 

Списък

на педагогическите специалисти в ПГМЕТ „Девети май” гр. Червен бряг

за учебната 2023/2024 година

 

 име, презиме, фамилия

длъжност

направление

Наталия

Веселинова

Нанкова

 Директор 

Компютърна техника и технологии

Мирослав

Николов

Михайлов

 ЗДУД

История и цивилизация, География и икономика

Цветелина

Петрова

Евтимова

 Старши учител

Български език, руски език и английски език

Иван

Симеонов

Печев

 Учител

Английски език

Кирилка

Любенова

Печева

 Старши учител

Български език и руски език

Даниела

Бочева

Ангелова

Старши учител

Английски език

Ани

Николаева

Минкова

 Старши учител

Математика и информационни технологии

Галина

Димитрова

Георгиева

 Старши Учител

Математика и информационни технологии

Людмила

Петрова

Михайлова

 Старши учител

Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Мария

Цекова

Тодорова

 Старши учител

История и цивилизация, География и икономика

Илиян

Здравков

Илиев

 Старши учител

Физическо възпитание и спорт

Ралица Красимирова Велчева Учител Философски цикъл

 Дияна

Стоянова

Петкова

 Старши учител

Машиностроене, металургия и металообработване

Галина

Янкова

Ганева

 Старши учител

Машиностроене, металургия и металообработване

Лъчезар Емилов Петков Учител

Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Калин

Йорданов

Лазаров

Учител

Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Димитър

Владимиров

Атанасов

 Учител

Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Мариана Георгиева Тодорова

 Старши учител

Компютърна техника и технологии

Ваклина Василева Горнишка

Учител

Компютърна техника и технологии

Даниел Митков Стоянов

 Учител

Компютърна техника и технологии