ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

За учениците

    Списък на класовете по специалности и класните им ръководители за учебната 2018/2019 година

клас специалност Класен ръководител
VIIIа Компютърна техника и технологии - 5230501  Мария Димитрова Горанова
VIIIб Машини и системи с ЦПУ- 5210105 Автотранспортна техника-5250101  инж. Радослав Димитров Иванов
IX a Компютърна техника и технологии - 5230501 Автотранспортна техника-5250101  инж. Любка Стефанова Тодорова
IX б Машини и системи с ЦПУ-5210105  Георги Стоянов Колев
X а Компютърна техника и технологии -  5230501   Мирослав Николов Михайлов
X б Машини и системи с ЦПУ-5210105 Автотранспортна техника-5250101 Илиян Здравков Илиев
XI a Компютърна техника и технологии-5230501 Галина Димитрова Георгиева
XI б Машини и ситеми с ЦПУ-5210105 Автотранспортна техника-5250101 инж.Людмила Петрова Михайлова
XII a Компютърна техника и технологии -  5230501  Цветелина Петрова Евтимова
XII б Машини и системи с ЦПУ- 5210105 Автотранспортна техника-5250101 инж. Галина Янкова Ганева
  Ученици в самостоятелна форма на обучение Кирилка Печева