ПГМЕТ "Девети май"
Професионална гимназия по механоелектротехника в град Червен бряг

Модернизиране на системата за професонално образование

Качествено професионално образование-модернизирана учебна среда

 

ВЪВЕЖДАНЕ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЦИФРОВИ ПРОГРАМНИ УПРАВЛЕНИЯ

 

ПАРТНЬОР-ЕСД България ЕООД

 

Фирма ЕСД България ЕООД участва в изпълнението на дейностите по проекта с предоставянето на оборудване и услуги  като съфинансиране по Национална програма”Модернизиране на системата на професионалното образование”.

 

ЗАЛАТА

 

Центърът за обучение включва 8 работни места, оборудвани с  програмиращи станции на HEIDENHAINдве за управление на фрезови машини и обработващи центри и шест работни места с програмиращи станции за управление на стругови машини.

 

МАШИНАТА

 

Центърът разполага с нова стругова машина модел МТ32 на Kovosvit MAS с ЦПУ  HEIDENHAIN MANUALplus4110.   Със съдействието на SANDVIK Coromant машината е окомплектована с базов комплект режещи инструменти.

 

ИЗМЕРВАНЕ

 

Центърът разполага със  стендове за измерване на линейни и на ъглови премествания.

 

ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА

 

Качествено професионално образование – модернизирана учебна среда.